Hva gjør jeg om jeg har unormale blodsukkerverdier?

Om du mistenker at et testresultat er feil, eller om du vil kontrollere hvor nøyaktig måleren din er, har du følgende muligheter:

 • Gjenta målingen med en ny teststrimmel.
 • Kontroller måleren din ved hjelp av kontrolløsningen (glukoseløsningen) som er beregnet spesielt for måleren.
 • Gjør en sammenligningstest i sammen med legen din ved å sammenligne ditt testresultat med laboratorieverdien. Se til at blodet som blir brukt i denne testen tas fra samme stikksted. Ideelt sett bør blodet som brukes til målingen med ditt system være fra samme blodprøve som det som skal brukes til laboratoriemålingen.

Vennligst unngå å sammenligne ulike blodsukkerapparater for selvkontroll av blodsukker med hverandre. Det gir ikke informasjon om det enkelte blodsukkerapparatets nøyaktighet, ettersom systemene har ulik teknologi.

Følgende faktorer kan gi feilaktig resultat og bør unngås.

Uriktig håndtering

 • En vanlig årsak til feil er for lav blodmengde på teststrimmelen. Følg anvisningene for din måler nøye for opptak av blod på teststrimmelen.
 • Ikke klem hvis det kommer for lite blod fra stikkstedet. Dette kan medføre at vevsvæske også kommer frem, blander seg med blodet og gir feilaktig resultat. Det er bedre å vente en stund etter at du har stukket i huden, og om nødvendig massere fingeren forsiktig i retning stikkstedet. Bytt lansett etter hvert stikk.
  Målere som bare trenger en liten mengde blod er selvfølgelig mer praktiske.
 • Teststrimlene må ikke bli fuktige. Ta de ut av forpakningen (flaske eller folieinnpakning) umiddelbart før bruk. Lukk beholderen med en gang, og unngå å teststrimlene på badet pga. høy luftfuktighet.

Andre forhold

 • Testresultater fra en del målere kan påvirkes om du bruker legemiddel (som for eksempel Marcumar®, Aspirin® eller vitamin C).
 • Rådfør deg med legen din om uklare verdier eller legemiddel du bruker, eller spør etter informasjon direkte fra produsenten.
 • Om temperaturen i omgivelsene er for lav eller før høy for måleren din, kan du ikke stole på resultatene. Det er derfor viktig at du holder deg innenfor de temperaturene som angis i bruksanvisningen til måleren din.
 • Dette gjelder også for oksygen i omgivelsene. Merk deg høyeste tillatte høyde over havet som angis i bruksanvisningen. Resultater du får over denne høyden kan være unøyaktig.

 

Merknad: Merkene fra tredjeparts tilbydere som er nevnt her, tilhører de respektive eierne.