Diabetesbehandling med insulin

Insulin har en nyckelroll i ämnesomsättningen: Endast med hjälp av det hormonet kan tillräckligt med glukos (socker) transporteras från blodet till kroppens celler och omvandlas till energi.

Hos personer med typ 1 diabetes producerar bukspottkörteln inte längre något insulin. Det måste tillföras genom insulinbehandling. Även vid typ 2 diabetes kan det bli nödvändigt med insulinbehandling.

Behandlingens grunder

För att kunna genomföra en meningsfull behandling med hjälp av insulin är följande viktigt:

 • För att upprätthålla alla kroppsfunktioner behöver kroppen insulin kontinuerligt (dygnet runt).
 • Till måltider behövs extra insulin – beroende på den mängd kolhydrater som man äter.

Insulinbehandling vid typ 1 diabetes

De båda vanligaste formerna av insulinbehandling för personer med typ 1 diabetes är:

 • Intensiv konventionell behandling (ICT) med insulinpennor
  En till två gånger om dagen injiceras (sprutas) långverkande insulin in i fettvävnad, och flera gånger om dagen injiceras kortverkande insulin.
 • Insulinpumpsbehandling (CSII – kontinuerlig subkutan insulininfusion)
  Vid den här behandlingen försörjs kroppen kontinuerligt (dygnet runt) med grundbehovet av insulin från en insulinpump. Till måltiderna ges dessutom den nödvändiga extra mängden med en knapptryckning. Insulinpumpen injicerar insulinet i fettvävnaden genom en kanyl.

Flera gånger om dagen kontrollerar diabetikern själv sitt blodsockervärde med en blodsockermätare. Dessa värden utgör grunden för beräkning av måltidsinsulin och eventuellt för korrigeringsbolusar.

Insulinbehandling vid typ 2 diabetes

För typ 2 diabetiker väljs ofta en av följande behandlingar som en början på insulinbehandling. Då injiceras (sprutas) insulin från en insulinpenna in i fettvävnaden:

 • Den basalt stödda orala behandlingen (BOT) med ett långverkande insulin och tabletter.
 • Kompletterande insulinbehandling (SIT) med ett kortverkande insulin och tabletter.
 • Konventionell behandling (CT) med en blandning av kort- och långverkande insulin.