Diabeteshoito insuliinilla

Insuliinilla on tärkeä osuus aineenvaihdunnassa: vain tämän hormonin avulla verestä voidaan kuljettaa riittävästi glukoosia (sokeria) soluihin ja muuttaa se energiaksi.

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla henkilöillä haima ei enää tuota insuliinia. Sen vuoksi elimistölle on annettava insuliinia insuliinihoidon avulla. Insuliinihoitoa voidaan antaa myös tyypin 2 diabeetikoille, mikäli lääkäri katsoo sen olevan tarpeellista.

Hoidon perusteet

Insuliinihoidon onnistuminen edellyttää seuraavia seikkoja:

 • Elimistö tarvitsee jatkuvasti (24 tuntia vuorokaudessa) insuliinia pystyäkseen ylläpitämään kaikkia kehon toimintoja.
 • Insuliinia tarvitaan lisäksi aterioiden yhteydessä – aterian sisältämästä hiilihydraattien määrästä riippuen.

Insuliinihoito tyypin 1 diabetesta sairastavilla henkilöillä

Kaksi yleisintä tyypin 1 diabetesta sairastavien henkilöiden insuliinihoitomuotoa ovat:

 • Intensiivinen perinteinen insuliinihoito (ICT) insuliinikynillä
  1–2 kertaa vuorokaudessa annettava pitkävaikutteinen insuliini ja tarvittaessa useita kertoja päivässä annettava lyhytvaikutteinen insuliini, jotka pistetään rasvakudokseen aterioista riippuen.
 • Insuliinipumppuhoito (CSII – jatkuva ihonalainen insuliini-infuusio)
  Tässä hoitomuodossa insuliinipumppu syöttää jatkuvasti (24 tuntia vuorokaudessa) elimistöön insuliinia perustarpeen mukaisesti. Aterioiden yhteydessä annostellaan lisäksi tarvittava määrä insuliinia painikkeen painalluksella. Insuliini kulkee insuliinipumpusta kanyylia pitkin rasvakudokseen.

Verensokerimittarilla mitataan verensokeriarvot automaattisesti useita kertoja päivässä. Mitatun verensokeriarvon perusteella lasketaan ateriainsuliini ja mahdollisesti myös korjausinsuliini.

Insuliinihoito tyypin 2 diabetesta sairastavilla henkilöillä

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla henkilöillä insuliinihoito aloitetaan usein toisella seuraavista menetelmistä, joissa insuliinia pistetään rasvakudokseen insuliinikynällä.

 • Basaalituettu oraalihoito (BOT), jossa käytetään pitkävaikutteista insuliinia ja tabletteja.
 • Täydentävä insuliinihoito (SIT), jossa käytetään lyhytvaikutteista insuliinia ja tabletteja.
 • Perinteinen hoitomenetelmä (CT), jossa käytetään insuliiniseosta lyhyt- ja pitkävaikutteisesta insuliinista.