Diabetická léčba inzulinem

Inzulin hraje v metabolismu klíčovou roli. Tento hormon umožňuje dodávání dostatečného množství glukózy (cukru) z krve do tělesných buněk, kde se přeměňuje na energii.

V případě osob s diabetem 1. typu slinivka neprodukuje žádný inzulin. Je nutné ho doplňovat prostřednictvím inzulinové léčby. Inzulinová terapie může být nutná také v případě diabetu 2. typu, pokud je předepsána lékařem.

Základy léčby

Aby bylo zajištěno, že léčba pomocí inzulinové terapie bude účinná, je nutné znát následující:

 • Vaše tělo vyžaduje inzulin nepřetržitě (bez přestávek), aby byly zachovány všechny tělesné funkce.
 • V závislosti na množství konzumovaných cukrů je v době jídla nutné dodat inzulin navíc.

Léčba inzulinem pro osoby s diabetem 1. typu

Dvě nejčastější formy inzulinové terapie pro osoby s diabetem 1. typu:

 • Konvenční inzulinová terapie (MDI, Multiple Daily Injections) pomocí inzulinových per
  Podávání dlouze působícího inzulinu formou injekcí jednou nebo dvakrát denně a krátce působícího inzulinu (injekce) do podkoží v době jídla dle potřeby.
 • Léčba inzulinovou pumpou (CSII – Continuous Subcutaneous Insulin Infusion)
  Při této léčbě zásobuje inzulinová pumpa nepřetržitě tělo inzulinem tak, aby byla uspokojena základní potřeba inzulinu. Dodatečný inzulin, potřebný v době jídla, je dodáván po stisknutí tlačítka. Inzulin je z inzulinové pumpy dodáván prostřednictvím kanyly do podkoží.

Hladina krevní glukózy se měří několikrát denně pomocí glukometru. Tyto hodnoty tvoří základ pro výpočet dávky inzulinu, který je třeba dodat v době jídla a inzulinu pro případ korekce hladiny.

Léčba inzulinem pro osoby s diabetem 2. typu

U osob s diabetem 2. typu se jako způsob zahájení léčby inzulinem, kdy je inzulin vpravován do tukové tkáně pomocí inzulinového pera, často používají následující terapie:

 • Bazální orální léčba pomocí dlouze působícího inzulinu a tablet
 • Doplňková inzulinová léčba pomocí krátce působícího inzulinu a tablet
 • Konvenční léčba se směsí krátce a dlouze působícího inzulinu