Diabetesbehandling med insulin

Insulin spiller en viktig rolle i stoffskiftet: Kun med hjelp av dette hormonet kan det transporteres tilstrekkelig glukose (sukker) fra blodet og inn i kroppscellene hvor det omdannes til energi.

For personer med diabetes type 1 produserer ikke bukspyttkjertelen lenger noe insulin. Den må tilføres med hjelp av insulinbehandling. Også ved diabetes type 2 kan det være nødvendig med insulinbehandling hvis legen forskriver dette.

Grunnlag for behandlingen

For å kunne gjennomføre behandlingen på en fornuftig måte med hjelp av en insulinbehandling, er følgende viktig:

 • For å opprettholde alle kroppsfunksjoner trenger kroppen insulin kontinuerlig (døgnet rundt).
 • Under måltidene trenger man ekstra insulin – avhengig av mengden av karbohydrater man inntar.

Insulinbehandling for personer med diabetes type 1

De to vanligste formene for insulinbehandling av personer med diabetes type 1 er:

 • Behandling med insulinpenn
  Én til to ganger om dagen injiseres langtidsvirkende insulin i underhudsfettet. Korttidsvirkende insulin injiseres etter behov flere ganger om dagen for å kompensere for måltider.
 • Insulinpumpebehandling
  Med denne behandlingen dekkes basisbehovet for insulin kontinuerlig ved hjelp av en insulinpumpe. Til måltidene tilføres ekstra insulin med hjelp av et knappetrykk. Insulinet tilføres fra insulinpumpen via en kanyle i fettvevet.

Flere ganger daglig kontrollerer personen selv blodukkerverdien med et blodsukkerapparat. Disse verdiene er grunnlaget for beregning av måltidsinsulin og eventuelt for korreksjonsinsulin.

Insulinbehandling av personer med diabetes Type-2

For personer med diabetes type 2 velges ofte følgende behandlinger som start på insulinbehandlingen der insulinet blir injisert med en insulinpenn i fettvevet:

 • Basal behandling med langtidsvirkende insulin og tabletter.
 • Supplerende behandling med korttidsvirkende insulin og tabletter.
 • Konvensjonell behandling (som for type 1) med en insulinblanding av korttids- og langtidsvirkende insulin.