Insulinoterapia jako metoda leczenia cukrzycy

Insulina odgrywa kluczową rolę w metabolizmie. Hormon ten odpowiada za transport odpowiedniej ilości glukozy (cukru) z krwi do komórek ciała, gdzie ulega ona przekształceniu w energię.

U osób z cukrzycą typu 1 trzustka nie wytwarza już insuliny. Należy ją dostarczać poprzez insulinoterapię. Zastosowanie insulinoterapii może być także konieczne u osób z cukrzycą typu 2, o ile takie postępowanie zostanie zalecone przez lekarza.

Podstawy insulinoterapii

W celu zapewnienia skuteczności insulinoterapii należy pamiętać, że:

  • Aby organizm funkcjonował prawidłowo, wymagane jest ciągłe dostarczanie insuliny (przez całą dobę).
  • Zależnie od ilości spożywanych węglowodanów podczas posiłków konieczne może być podawanie dodatkowej dawki insuliny.

Insulinoterapia u osób z cukrzycą typu 1

Dwa rodzaje insulinoterapii najczęściej stosowane u osób z cukrzycą typu 1 to:

  • Wielokrotne w ciągu doby wstrzyknięcia insuliny za pomocą wstrzykiwaczy do insuliny (Multiple Daily Injections MDI). Wstrzykiwanie insuliny o przedłużonym czasie działania jeden lub dwa razy w ciągu doby oraz wstrzykiwanie insuliny krótko działającej (iniekcja bolusa) w warstwę tkanki tłuszczowej doraźnie przy posiłkach.
  • Leczenie z użyciem pompy insulinowej (CSII – Continuous Subcutaneous Insulin Infusion). Podczas tego typu leczenia pompa insulinowa w sposób ciągły (przez całą dobę) zaspokaja podstawowe zapotrzebowanie organizmu na insulinę. Dodatkową insulinę, która może być wymagana przy posiłkach, podaje się, naciskając przycisk. Insulina podawana jest z pompy insulinowej do warstwy tkanki tłuszczowej za pośrednictwem kaniuli.

Poziom cukru we krwi mierzy się samodzielnie kilka razy w ciągu doby za pomocą glukometru. Na podstawie tych pomiarów obliczana jest ilość insuliny do podawania przy posiłkach i ewentualne dawki korygujące.

Insulinoterapia u osób z cukrzycą typu 2

U osób z cukrzycą typu 2 najczęściej stosuje się jedną z poniższych metod leczenia jako wprowadzenie pacjenta do insulinoterapii polegającej na podawaniu insuliny w warstwę tkanki tłuszczowej za pomocą wstrzykiwacza do insuliny:

  • Wspomagana leczeniem doustnym insulinoterapia z dawką podstawową z użyciem insuliny o przedłużonym czasie działania i leków doustnych.
  • Insulinoterapia uzupełniająca niedobór insuliny z użyciem insuliny krótko działającej i leków doustnych.
  • Insulinoterapia konwencjonalna z użyciem insuliny krótko działającej i insuliny o przedłużonym czasie działania.