Risk för diabetes

Om blodsockernivån ligger för högt i flera år och inte till största delen normaliseras, kan det leda till en rad farliga följdsjukdomar:

Ögonsjukdom (retinopati)

En cirkulationsstörning i näthinnan kan påvisas hos upp till 95 % av typ 1 diabetiker och 80 % av typ 2 diabetiker som har haft diabetes i 15 till 20 år. Detta leder till förlorad synskärpa. Risken att bli blind är 5,2 gånger högre för diabetiker än för icke-diabetiker.

Njursjukdom (nefropati)

Mellan 20 och 30% av alla diabetiker utvecklar njursjukdom. Risken för nedsatt njurfunktion (bristande funktion hos njurarna) är omkring 12,7 gånger högre för manliga diabetiker än för icke-diabetiker.

Hjärt-kärlsjukdom

En diabetiker med högt blodtryck löper ungefär fyra gånger större risk för att få hjärt-kärlsjukdom jämfört med icke-diabetiker som inte har högt blodtryck. Risken för en hjärtattack ökar 3,7 gånger hos manliga diabetiker och 5,9 gånger hos kvinnliga diabetiker.

Om patienten får diagnosen efter 30 års ålder, är risken för död i hjärt-kärlsjukdom 2,3 gånger högre än hos icke-diabetiker. Om diabetes diagnostiseras hos patienter som är yngre än 30 år, är risken för död i hjärt-kärlsjukdom 9,1 gånger högre.

Nervsjukdom (neuropati)

Ungefär 30 % av diabetiker lider av nervskada. Detta omfattar såväl nerver som är involverade i muskelrörelser och känsel som dem i inre organ. 10 till 15 % av diabetiker lider av uttalad smärta i högre eller mindre grad.

Stroke

Risken för stroke är omkring 2 till 4 gånger högre för diabetiker än för icke-diabetiker.

Fötter

Förekomsten av sår hos diabetiker som är yngre än 50 år är 1,7 till 3,3%, och 5 till 10% hos dem som är äldre än 50 år. I genomsnitt måste amputationer utföras hos 3 av 1000 diabetiker.

Parodontit

Parodontit är ett tillstånd då tandköttet drar sig tillbaka och tänder och käkben blir lösa. Denna sjukdom förekommer i genomsnitt tre gånger oftare i typ 1- och typ 2 diabetes än hos personer som inte har diabetes.

De första varningstecknen på försämrad kolhydratsomsättning såsom ovanligt kraftig törst, ökad urinmängd, trötthet och viktnedgång ska inte ignoreras. Problemet är att i synnerhet typ 2 diabetes kan finnas i flera år utan märkbara symtom. Enbart i Tyskland finns det omkring 4 miljoner odiagnostiserade diabetiker. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar din vikt, deltar i fysisk aktivitet och framför allt kontrollerar din blodsockernivå för att säkerställa att diabetes diagnostiseras på ett tidigt stadium och behandlas på lämpligt sätt.

(Källa: DDG Leitlinien 2000–2006; Schatz, Diabetologie kompakt 2002)