Dersom blodsukkerverdien forblir for høy over år og ikke stort sett blir normalisert, kan det føre til en rekke farlige følgesykdommer:

Øyesykdom (retinopati)

En sirkulasjonsforstyrrelse på øyets netthinne påvises hos opptil 95 % av type 1-diabetikere, og 80 % av type 2-diabetikere som har hatt diabetes i 15 til 20 år. Dette fører til redusert synsskarphet. Risikoen for å bli blind er 5,2 ganger høyere for diabetikere enn for ikke-diabetikere.

Nyresykdom (nefropati)

20 til 30 % av alle diabetikere utvikler nyresykdom. Faren for nedsatt nyrefunksjon (svikt i nyrefunksjonen) er cirka 12,7 ganger høyre for diabetikere enn for ikke-diabetikere.

Hjerte-karsykdom

En diabetiker med høyt blodtrykk har ca. fire ganger større risiko for å få hjerte-karsykdommer enn en ikke-diabetiker uten høyt blodtrykk. Faren for hjerteinfarkt er 3,7 ganger større for mannlige diabetikere og 5,9 ganger større for kvinnelige diabetikere. Om pasienten får diagnosen etter fylte 30 år, er risikoen for å dø av hjerte-karsykdom 2,3 ganger høyere enn for en ikke-diabetiker. Hvis diabetes diagnostiseres hos pasienter som er yngre enn 30 år, er risikoen for å dø av hjerte-karsykdom 9,1 ganger større.

Nervesykdom (neuropati)

Omlag 30 % av diabetikere lider av nerveskader. Dette omfatter både nerver som er involverte i muskelbevegelser og nerver i indre organ. 10 til 15 % av diabetikere lider av uttalt smerte i større eller mindre grad.

Slag

Risikoen for å få slag er ca. 2 til 4 ganger høyere for diabetikere enn for ikke-diabetikere.

Diabetesfot

Forekomsten av sår hos diabetikere som er yngre enn 50 år er 1.7 til 3,3 %, og 5 til 10 % hos de som er eldre enn 50 år. I gjennomsnitt må 3 av 1000 diabetikere amputere.

Periodonitt

Periodonitt er en tilstand hvor tannkjøttet drar seg tilbake og tenner og kjeveben blir løse. Denne sykdommen forekommer i gjennomsnitt tre ganger oftere hos personer med type 1-diabetes og type 2-diabetes enn hos ikke-diabetikere.

De første tegn på nedsatt stoffskifte, slik som uvanlig tørste, økt vannlating, tretthet og vekttap bør ikke ignoreres.

Problemet med type 2-diabetes spesielt, er at den kan være tilstede i flere år uten merkbare symptom. Bare i Tyskland finnes det omlag 4 millioner udiagnostiserte diabetikere. Det er derfor viktig at du veier deg regelmessig, driver med fysisk aktivitet og sjekker blodsukkenivået, for å være sikker på at diabetes oppdages på et tidlig stadium og behandles på riktig måte.