Als je bloedglucosespiegel gedurende vele jaren hoog blijft en niet wordt genormaliseerd, kunnen zich een aantal gevaarlijke complicaties voordoen:

Oogaandoening (retinopathie)

Een doorbloedingsstoornis van het netvlies kan worden waargenomen bij zo'n 95% van de mensen met diabetes type 1 en zo'n 80% van mensen met diabetes type 2 die gedurende 15 tot 20 jaar aan diabetes lijden. Dit leidt tot verlies van zichtscherpte. Het risico op blindheid is 5,2 keer hoger voor mensen met diabetes dan voor personen die geen diabetes hebben.

Nieraandoening (nefropathie)

20 tot 30% van alle mensen met diabetes ontwikkelt een nieraandoening. Het risico van nierinsufficiëntie (zwakke nierfunctie) is ca. 12,7 keer hoger voor mannen met diabetes dan voor personen die geen diabetes hebben.

Hart- en vaataandoeningen

Een diabeet met hoge bloeddruk heeft in vergelijking met personen die geen diabetes en geen hoge bloeddruk hebben, ca. 4 keer zoveel kans op een hart- en vaataandoening. Het risico van een hartaanval is 3,7 keer groter bij mannen met diabetes, en 5,9 keer groter bij vrouwen met diabetes. Als de diagnose wordt gesteld na het 30e levensjaar , dan is het risico van een dood door een hart- en vaataandoening 2,3 keer hoger dan voor een persoon die geen diabetes heeft. Als de diagnose diabetes wordt gesteld bij mensen die jonger zijn dan 30 jaar, is het risico van een dood door een hart- en vaataandoening 9,1 keer hoger.

Zenuwaandoening (neuropathie)

Bij ca. 30% van de mensen met diabetes kan een zenuwbeschadiging worden vastgesteld. Dit betreft zowel de zenuwen die betrokken zijn bij spierbewegingen en gevoel, als de zenuwen van de inwendige organen. 10 tot 15% van de mensen met diabetes heeft in meerdere of mindere mate last van uitgesproken pijn.

Beroerte

Het risico van een beroerte is ongeveer 2 tot 4 keer hoger voor mensen met diabetes dan voor personen die geen diabetes hebben.

Diabetische voet

Zweren komen bij 1,7 tot 3,3% van de mensenmet diabetes onder de 50 jaar voor, en bij 5 tot 10% van degenen boven 50 jaar. Gemiddeld moet in 3 gevallen per 1000 mensenmet diabetes een amputatie worden verricht.

Parodontitis

Parodontitis is een aandoening waarbij het tandvlees zich terugtrekt en de tanden en kiezen los gaan zitten. Deze aandoening treedt gemiddeld drie keer vaker op bij mensen met diabetes type 1 en type 2 dan bij mensen zonder diabetes.

De eerste waarschuwingssignalen van een verstoorde koolhydraatstofwisseling zoals ongebruikelijke dorst, vaker plassen, vermoeidheid en gewichtsverlies mogen niet worden genegeerd. Het probleem is dat vooral diabetes type 2 jaren aanwezig kan zijn zonder opvallende symptomen. Alleen al in Nederland zijn er ongeveer 250 duizend mensen met diabetes waarbij nog geen diagnose is gesteld. Het is daarom van belang om regelmatig je gewicht te controleren, voldoende lichaamsbeweging te hebben en vooral je bloedglucosespiegel te controleren om ervoor te zorgen dat de diagnose diabetes eventueel in een vroeg stadium kan worden gesteld en adequaat wordt behandeld.