mylife Stories

Rädslan för elbrist i vinter är stor: För att klara oss igenom den kalla årstiden utan energibrist och för att kunna bidra till samhället började vi redan i somras undersöka var och i vilken utsträckning vi kan spara energi på ett förnuftigt sätt. Vår arbetsgrupp för energi arbetar kontinuerligt med denna fråga. De första åtgärderna har redan genomförts.

mylife Stories

Annie var tre år gammal när hon fick diagnosen diabetes. Till en början var föräldrarna oroliga för framtiden: Annies blodsocker var oförutsägbart, vilket ledde till nätter med dålig sömn och ständig kommunikation med skolan för att se till att hon var säker och mådde bra. Allt förändrades när mylife Loop erbjöds familjen.

mylife Stories

Med mylife YpsoPump har vi skapat en liten och lätt insulinpump som är enkel och intuitiv att använda. Men det var bara början på vår resa med målet att förbättra livet för personer med diabetes.

Ypsomed har påbörjat ett samarbete med CamDiab Ltd. för att göra din diabetesbehandling ännu enklare. CamDiab Ltd. har utvecklat CamAPS FX, en app som är lätt att starta upp och använda, och som samarbetar med din Dexcom G6-sensor och din insulinpump mylife YpsoPump. Tack vare integreringen av automatiserad insulindosering i systemet mylife YpsoPump, blir det möjligt att leva mer spontant och lägga mindre tid på din diabetes. Den här enkla lösningen lanseras för systemet mylife YpsoPump, med början i valda länder och följt av andra Ypsomed-områden under året.