mylife Stories

Susanne Thiemann started using mylife Loop over a year ago. She really likes that it is easy to use and the mylife YpsoPump is small and discreet. We talked to her about her experiences with mylife Loop and her personal diabetes blog.

mylife Stories

Whether it's summer, sun, beach and delicious food or cold, competitive sports and sports nutrition: Holidays should be fun. You don't want to think about the time difference, a new climate or changed eating and exercise habits. Because it's not just the body that cries out for rest, the mind also needs a break.

Känn dig trygg med att det funkar bra i skolan. Detta blir möjligt tack vare den nya fjärrmonitoreringsfunktionen "Companion" i mylife CamAPS FX.

mylife Stories

Nu kan du som är förälder till ett barn med diabetes typ 1 följa ditt barns glukos- och insulindata via mylife Loop. "Companion" är den nya fjärrmonitoreringsfunktionen i mylife CamAPS FX-appen. Funktionen är integrerad i appen och fungerar felfritt i mylife Loop.

mylife Stories

Rädslan för elbrist i vinter är stor: För att klara oss igenom den kalla årstiden utan energibrist och för att kunna bidra till samhället började vi redan i somras undersöka var och i vilken utsträckning vi kan spara energi på ett förnuftigt sätt. Vår arbetsgrupp för energi arbetar kontinuerligt med denna fråga. De första åtgärderna har redan genomförts.