Even a mild cold can throw blood sugar levels off balance for people with type 1 diabetes. The body releases stress hormones. These unlock glucose stores, which raises blood sugar levels. Here are some things to watch out for and tips and tricks you can use to control this process.

Read more...

The Christmas holidays are over, and for many people the new year means making resolutions. For a lot of people, a healthier diet is right at the top of their list of priorities. Nevertheless, eating is not only about satisfying hunger, but also about enjoyment. This is true for people with type 1 diabetes too, but it is important to be aware of some additional factors that affect your diet. 

Read more...

Udfordringer ved type 1-diabetes
hos ældre

mylife Stories

Ofte fungerer kroppen dårligere med alderen: Man hører og ser ikke så godt, er mindre smidig i sine bevægelser, og nogle gange nedsættes også de kognitive funktionen. Diabetes mindsker den livskvalitet, der i forvejen aftager med alderen. Der findes dog også her visse faktorer, som man kan og bør være opmærksom på.

Read more...

Fritidstips til mennesker med
type 1-diabetes

mylife Stories

For mange mennesker er fritid ensbetydende med frihed. Frihed til at gøre, hvad man vil, hvornår man vil. Nogle mennesker har ikke mulighed for at bevæge sig nok i deres fritid. Og andre foretrækker at ligge i deres liggestol og læse en bog eller gå i biografen. Det gælder også for folk med type 1-diabetes. Men deres aktive fritid kræver mindre insulin og den passive mere.

Read more...