Utfordringer for eldre med
diabetes type 1

mylife Stories

Når man blir eldre, blir ofte den fysiske kapasiteten dårligere: Man hører og ser dårligere, er ikke like bevegelig som før, og hodet er heller ikke alltid like klart som det en gang var. Diabetes reduserer livskvaliteten ytterligere når man blir eldre. Men det finnes noen punkter her som man kan og bør være oppmerksom på.

Les mer …

Fritidsråd til mennesker med
diabetes type 1

mylife Stories

Fritid er for mange mennesker frihet. Friheten til å gjøre det man vil, når man vil. Det fins folk som aldri kan røre nok på seg på fritida. Så fins det de, som heller leser en bok i godstolen eller drar på kino. For mennesker med diabetes type 1 er det ikke annerledes. Unntatt det faktum, at aktive fritidsaktiviteter krever mindre insulin, og passive mer.

Les mer …

A person wearing an insulin pump
The mylife YpsoPump can be easily worn on the waistband.

Some people proudly display their insulin pump, while others prefer to hide it. Either way, people with diabetes need to keep their medical equipment with them at all times. So the challenge often arises of where and how to carry all the diabetes paraphernalia inconspicuously when they would like to conceal it.

Les mer …

Diagranny blogs for older people with diabetes

mylife Stories

Susanne Thiemann started using mylife Loop over a year ago. She really likes that it is easy to use and the mylife YpsoPump is small and discreet. We talked to her about her experiences with mylife Loop and her personal diabetes blog.

Les mer …