Nízká a vysoká hladina krevní glukózy

Výkyvy hladiny krevní glukózy ve formě mírných hypoglykemických příhod a mírně zvýšených hodnot krevní glukózy jsou stálým jevem během inzulinové léčby. Abyste včas předešli nebezpečí hypoglykémie, je důležité znát své symptomy a možnosti léčby.

Hypoglykémie – nízká hladina krevní glukózy

Předcházení hypoglikémii je nejnáročnějším úkolem při dosažení optimální hladiny glykémie. Je třeba myslet na to, že hypoglykémie se může rozvinout velmi rychle, během pouhých několika minut.

Pokud je v krvi více inzulinu, než je nutné pro regulaci hodnoty krevní glukózy, hladina krevní glukózy poklesne. Hypoglykemická příhoda je považována za nebezpečnou počínaje hodnotou 2,8 mmol/l. Prvotní příznaky se obvykle objeví v předstihu. Jedná se například o:

 • třes,
 • pocení,
 • bušení srdce,
 • náhlý neovladatelný hlad,
 • slabost,
 • neklid.

Při prvním příznaku hypoglykemické příhody a/nebo poklesu hladiny krevní glukózy pod 3,6 mmol/l je důležitá rychlá reakce, aby hladina krevní glukózy neklesla ještě níže.

Před měřením krevní glukózy vždy zůstaňte v klidu a něco snězte.

 • Ihned snězte nějakou formu rychle působícího cukru (20 g cukrů), jako např. glukóza (dostupná v tabletách, tekuté formě nebo žvýkací tabletce). Alternativně vypijte slazený nápo jako pomerančový džus nebo kola (100 ml = přibl. 10 g cukrů).
 • Změřte hladinu krevní glukózy a poté ji změřte znovu po 15 minutách.
 • Poté snězte nějaké cukry s dlouhým působením, jako celozrnný chléb, banán nebo jogurt, abyste zajistili, že hladina krevní glukózy opět neklesne.
 • Dokud se hladina krevní glukózy nevrátí k normálu, odložte veškeré sportovní aktivity a neřiďte automobil.

Pokud je vaše hladina krevní glukózy často nízká, tělo si na tento stav "zvykne". Typické příznaky hypoglykémie se nemusí objevit. S řešením vám může pomoci vhodné školení.

Hyperglykémie – zvýšená krevní glukóza

Hyperglykémie (zvýšená krevní glukóza) obvykle není z lékařského hlediska kritický stav. Je však třeba pamatovat na to, že dlouhodobě vysoká hladina krevní glukózy může významně zvýšit riziko sekundárních chorob souvisejících s diabetem. Navíc se neléčená hyperglykémie může během několika hodin nebo dní rozvinout v závažné komplikace, ketózu nebo dokonce s diabetem související ketoacidózu.

Hladina krevní glukózy má tendenci stoupat rychleji po jídle a ve stresových situacích. Hyperglykémie nastane, když je hladina krevní glukózy vyšší než 11,1 mmol/l dvě hodiny po jídle a současně se objeví další příznaky, jako zvýšená žízeň, potřeba močení a ospalost.

Hyperglykémie je způsobena nedostatkem inzulinu. Při svém diabetickém školení se dozvíte, jak ji léčit. Aplikujte si korekční inzulin v souladu s režimem hyperglykemické léčby, který jste obdrželi od svého lékaře.

 • Měřte hladinu krevní glukózy v kratších intervalech.
 • Pokud vaše hladina krevní glukózy stále stoupá (14 mmol/l) a pociťujete silnou žízeň a/nebo nutkání k močení, měli byste provést acetonový test. Speciální proužky na testování moči nebo krve jsou k dispozici ve vaší lékárně nebo u prodejce diabetických zásob.

Pokud je acetonový test pozitivní a objeví se další příznaky, jako svalové a břišní křeče nebo zápach acetonu (který zapáchá jako shnilá jablka nebo odlakovač), ve vaší krvi se ketolátky. Je nezbytné provést následující:

 • Vyhněte se fyzické námaze, odložte všechny sportovní aktivity.
 • Aplikujte si korekční inzulin v souladu s režimem hyperglykemické léčby, který jste obdrželi od svého lékaře.
 • Pijte hodně vody.
 • V případě pochybností zavolejte svému lékaři.
 • Nastavte inzulinovou pumpu, aby přestala dodávat inzulin a použijte stříkačku nebo inzulinové pero, abyste si sami podali korekční inzulin.
 • Po 1,5 hodině si znovu změřte hladinu krevní glukózy a proveďte další acetonový test.

Ketoacidóza

Ketoacidóza je závažná metabolická nerovnováha spojená s vysokou koncentrací ketolátek vytvářených při rozkladu mastných kyselin v důsledku překyselení krve. Může k ní dojít při hladině krevní glukózy od hodnoty 14 mmol/l. Je způsobena nedostatkem inzulinu. Charakteristika ketoacidózy:

 • Pozitivní acetonový test.
 • Prohloubené dýchání – vedle výše uvedených příznaků jako žízeň, nutkání k močení, ospalost, nevolnost a zvracení, svalové a břišní křeče a rovněž zápach acetonu.

Je třeba jednat rychle, protože ketoacidóza se může rychle rozvinout v život ohrožující diabetické kóma. Platí zde stejná pravidla léčby jako v případě ketózy. Postupujte s použitím dovedností, které jste si osvojili při svém diabetickém školení. Nezůstávejte sami. Vyhledejte pomoc. V případě pochybností zavolejte svému lékaři nebo na pohotovost.

Hyperglykémie ⇒ Ketóza ⇒ Ketoacidóza ⇒ Diabetické kóma

Hypersmolární kóma

V případě diabetu 2. typu se může jako komplikace neléčené hyperglykémie objevit hypersmolární neketotické kóma. V případě extrémně zvýšené hladiny krevní glukózy, obvykle nad 55 mmol/l ledviny vylučují příliš mnoho vody a tělo se tělo se dehydruje. Pokud není dehydratace včas léčena, nastane život ohrožující situace s oběhovým kolapsem, akutním selháním ledvin, ztrátou vědomí a možným upadnutím do kómatu. Hypersmolární kóma je krizový stav, který je třeba léčit v nemocnici.

Příznaky hypersmolárního kómatu:

 • extrémně zvýšená hladina krevní glukózy nad 33 mmol/l,
 • silná žízeň,
 • nutkání k močení,
 • rychlý tlukot srdce,
 • závrať.

Příčina a prevence hypersmolárního kómatu
Hypersmolárním kómatem jsou nejvíce ohroženy osoby s nediagnostikovaným diabetem 2. typu. Spouštěči jsou často infekce, např. pneumonie, která má za následek zvýšené požadavky na inzulin, nebo léčba diuretiky.

U osob, kterým již byl diagnostikován diabetes 2. typu, může být hypersmolární kóma způsobeno nedostatečným přísunem inzulinu nebo nedostatečným dávkováním léků snižujících hladinu krevní glukózy.