Inzulin se injekčně aplikuje do podkožní tukové tkáně

Fatty tissue

   Kůže

   Podkožní tuková tkáň

   Sval

K dosažení správného účinku dávky inzulinu je důležité, aby byl inzulin injikován do podkožní tukové tkáně (podkožní injekce), nikoli do svalu pod ní. Aplikace inzulinu do svalu může způsobit nepředpokládané kolísání hodnot glykémie a také těžkou hypoglykémii.

Clickfine usage correct

   Inzulin aplikujte do podkožní tukové tkáně

Clickfine usage incorrect

   Inzulin neaplikujte do svalu

Velký výběr délek jehel pro pero – Vyhovuje vašim individuálním potřebám¹

  • Existuje zjevný trend k používání kratších jehel.
  • Injekce s použitím velmi krátkých jehel do per umožňují spolehlivou aplikaci inzulinu do podkožní tukové tkáně (podkožní injekce) a zjednodušují injekční techniku.
  • Tloušťka kůže (pokožky a škáry) je zřídka větší než 3 mm, bez ohledu na BMI (body mass index).
  • Správná délka jehly pro pero je stěžejní a stanovuje ji lékař na začátku léčby inzulinovým perem.
  • Léčba obvykle začíná s jehlami kratší délky.
  • Správná injekční technika spolu se správnou délkou jehly pro pero může zabránit aplikaci injekce do svalu.

Správná injekční technika u jehel do per různé délky

Injection technique straight

U jehel o délce 4 mm a 5 mm:
Držte pero přímo - v úhlu 90 stupňů ke kůži, bez sevření kůže (u dětí, mladých a velmi štíhlých dospělých a při injekci do stehna může být sevření kůže nutné).

Injection technique with skin fold

U jehel o délce 6 mm a 8 mm:
Vpich v úhlu 90 se sevřením kůže nebo 45 stupňů bez sevření kůže.

Injection technique at an angle

U jehel o délce 6 mm a 8 mm:
Vpich v úhlu 90 se sevřením kůže nebo 45 stupňů bez sevření kůže.

Správné sevření kůže

Correct skin fold using two fingers
  • Sevřete kůži pomocí palce a ukazováku (případně i s použitím prostředníku).
  • Sevřenou kůži nechejte uvolněnou. Kůži nesvírejte příliš silně, to by mělo za následek bolest nebo zbělání kůže.
Incorrect skin fold (two fingers)
  • Pokud použijete všechny prsty, existuje riziko, že sevřete i sval. To může vést k nežádoucí aplikaci injekce do svalu.

1 Informace, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách jsou pouze doporučení a za žádných okolností nenahrazují rady či léčbu vyškoleným zdravotníkem.