Insulinen injiceres i det subkutane fedtvæv

Fatty tissue

   Hud

   Fedtvæv under huden

   Muskel

For at opnå en god kalkulerbar insulinvirkning, er det vigtigt, at insulininjektion sker i fedtvævet under huden (subkutan injektion) og ikke i musklen. Hvis insulinen injiceres i musklen, kan det føre til en alvorlig hypoglykæmi.

Clickfine usage correct

   Insulinen injiceres i fedtvævet under huden

Clickfine usage incorrect

   Injicér ikke insulin i musklen

Rigtige nålelængder – Understøtter dine individuelle behov¹

Tendensen går mod kortere og finere pennåle. Injektioner med meget korte pennåle (4 mm og 6 mm) muliggør en pålidelig insulinlevering i fedtvævet under huden (subkutan injektion). Tykkelsen af huden (øverste hudlag og læderhud) er uafhængigt af BMI (Mody Mass Index) sjældent tykkere end 3 mm). Den rigtige nålelængde er kritisk og bestemmes i begyndelsen af behandlingen med pen i samråd med din læge. Som regel begyndes behandlingen med kortere pennåle. Ved valget af injektionsteknik i kombination med den rigtige nålelængde kan man undgå en uønsket injektion i musklen.

Korrekt injektionsteknik ved forskellige nålelængder

Injection technique straight

Ved en nålelængde på 4 mm
Hold nålen lodret i en vinkel på 90° uden hudfold (hos nogle børn, meget slanke voksne og ved injektion i låret, kan det være nødvendigt at lave en hudfold).

Injection technique with skin fold

Ved nålelængder på 6 mm og 8 mm
Injektion i en vinkel på 90° med hudfold eller en vinkel på 45° uden hudfold.

Injection technique at an angle

Ved nålelængder på 6 mm og 8 mm
Injektion i en vinkel på 90° med hudfold eller en vinkel på 45° uden hudfold.

Korrekt dannelse af en hudfold

  • Hudfolden laves med tommel- og pegefingeren (eventuelt også langemanden).
  • Hudfolden holdes afslappet og løst. Klem ikke så hårdt sammen, at det gør ondt eller huden bliver hvid.
  • Hvis alle fingre bruges, er der stor risiko for at løfte muskulatur med. Det kan føre til en uønsket, intramuskulær injektion.
Correct skin fold using two fingers
Incorrect skin fold (two fingers)

1 Oplysningerne i denne brochure anbefalinger og må på ingen måde anvendes som erstatning for professionel rådgivning og/eller behandling fra en uddannet læge eller diabetesrådgiver.