Insulinen injiceres i det subkutane fedtvæv

Fatty tissue

   Hud

   Fedtvæv under huden

   Muskel

For at opnå en god kalkulerbar insulinvirkning er det vigtigt, at insulininjektion sker i fedtvævet under huden (subkutan injektion) og ikke i musklen. Hvis insulinen injiceres i musklen, kan det føre til en alvorlig hypoglykæmi.

Clickfine usage correct

   Insulinen injiceres i fedtvævet under huden

Clickfine usage incorrect

   Injicér ikke insulin i musklen

Rigtige nålelængder – Understøtter dine individuelle behov¹

  • Tendensen går helt tydeligt mod kortere og finere pennåle.
  • Injektioner med meget korte pennåle muliggør en pålidelig insulinlevering i fedtvævet under huden (subkutan injektion).
  • Tykkelsen af huden (øverste hudlag og læderhud) er uafhængigt af BMI (Mody Mass Index) sjældent tykkere end 3 mm.
  • Den rigtige nålelængde er kritisk og bestemmes i begyndelsen af behandlingen med pen i samråd med din læge.
  • Som regel begyndes behandlingen med kortere pennåle.
  • Ved valget af injektionsteknik i kombination med den rigtige nålelængde kan man undgå en uønsket injektion i musklen.

Korrekt injektionsteknik ved forskellige nålelængder

Injection technique straight

Ved en nålelængde på 4 mm og 5 mm:
Hold nålen lodret i en vinkel på 90° i forhold til huden, så den er lige, uden at danne en hudfold (hos børn, unge voksne, meget slanke voksne og ved injektion i låret kan det være nødvendigt at lave en hudfold).

Injection technique with skin fold

Ved nålelængder på 6 mm og 8 mm:
Injektion i en vinkel på 90° med hudfold eller en vinkel på 45° uden hudfold.

Injection technique at an angle

Ved nålelængder på 6 mm og 8 mm:
Injektion i en vinkel på 90° med hudfold eller en vinkel på 45° uden hudfold.

Korrekt dannelse af en hudfold

Correct skin fold using two fingers
  • Hudfolden laves med tommel- og pegefingeren (eventuelt også langefingeren).
  • Hudfolden holdes afslappet og løst. Klem ikke så hårdt sammen, at det gør ondt eller huden bliver hvid.
Incorrect skin fold (two fingers)
  • Hvis alle fingre bruges, er der stor risiko for at løfte muskulatur med. Det kan føre til en uønsket, intramuskulær injektion.

1 Oplysningerne i denne brochure er anbefalinger og må på ingen måde anvendes som erstatning for professionel rådgivning og/eller behandling fra en uddannet læge eller diabetesrådgiver.