Välja kanyllängd och injektionsteknik

Välja kanyllängd: Tänk alltid på att rätt kanyllängd är avgörande för lyckad behandling: insulinet injiceras i underhudsfettet, och för god insulineffekt är det viktigt att insulinet injiceras i fettvävnad och inte i muskeln.

Rätt injektionsteknik för kanyllängden: För 4 mm och 5 mm långa kanyler ser du till att injicera vinkelrätt mot huden utan hudveck – men för barn och slanka vuxna rekommenderas att du använder hudveck. Med korta pennkanyler minskar risken för oavsiktliga injektioner i muskeln. För 6 mm och 8 mm långa pennkanyler injicerar du vinkelrätt i ett hudveck eller i 45 graders vinkel utan hudveck. När du bildar hudvecket använder du tumme och pekfinger, och håller hudvecket löst och avspänt.