Aplikace injekce krok za krokem

Proveďte injekci

Sejměte ochrannou fólii.

Sejměte ochrannou fólii.

Důležité: nezacvakávejte jehlu v úhlu.

Důležité
Nezacvakávejte nebo nezašroubovávejte jehlu v úhlu.

mylife Clickfine – nacvakněte jehlu na pero a přitlačte ji přímo dolů – pevné usazení potvrdí slyšitelné cvaknutí.

mylife Clickfine – nacvakněte jehlu na pero a přitlačte ji přímo dolů – pevné usazení potvrdí slyšitelné cvaknutí.

Tip: položte jehlu do pera svisle na stůl a zacvakněte na ni pero shora.

Tip (mylife Clickfine): položte jehlu do pera svisle na stůl a zacvakněte na ni pero shora.

Sejměte vnější ochrannou krytku z jehly směrem nahoru a krytku uschovejte.

Sejměte vnější ochrannou krytku z jehly směrem nahoru a krytku uschovejte.

Sejměte vnitřní ochrannou krytku.

Sejměte vnitřní ochrannou krytku.

Nastavte správnou dávku. Přiložte jehlu pera na vhodné místo vpichu.

Nastavte správnou dávku. Přiložte jehlu pera na vhodné místo vpichu.

Pomalu vpíchněte inzulin dle pokynů vašeho lékaře nebo diabetického poradce: k tomu použijte dávkovací tlačítko.

Pomalu vpíchněte inzulin dle pokynů vašeho lékaře nebo diabetického poradce. K tomu použijte dávkovací tlačítko.

Ponechte jehlu v tukové tkáni po dobu 10 sekund.

Ponechte jehlu v tukové tkáni po dobu 10 sekund.

Opatrně zakryjte jehlu vnější ochrannou krytkou (pouze v případě samopodání injekce).

Opatrně zakryjte jehlu vnější ochrannou krytkou (pouze v případě samopodání injekce).

Odšroubujte jehlu.

Odšroubujte jehlu.

Bezpečně použitou jehlu zlikvidujte.

Bezpečně použitou jehlu zlikvidujte.