Forberedelse og udførelse af en injektion

Forberedelse: Vask hænderne grundigt, før du går i gang. Vælg et rent injektionssted, og klargør nålen ved at fjerne den beskyttende folie og klikke den lige på injektionspennen.

Injektion: Når du har fjernet den udvendige og indvendige beskyttelseshætte på pennålen, kan du prime insulinpennen og fjerne luften. Pennen er nu klar til injektion: Indstil den korrekte insulindosis. Du kan nu anbringe pennålen på et passende injektionssted og langsomt injicere insulinen, mens du langsomt tæller til 10, før du fjerner nålen fra vævet.

Efter injektionen: Sæt den udvendige beskyttelseshætte på pennålen, og skru pennålen af for at bortskaffe den brugte nål på en sikker måde.