Trin for trin

Før injektionen

Handling - Wash hands

Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.

Handling - Shake insulin pen

Bemærk: Bland uklar insulin (NPH eller blandingsinsulin). Rul og ryst pennen frem og tilbage 10 gange før injektionen iht. din diabetesrådgivers anvisninger og instruktionerne fra producenten af insulinen.

Under injektionen

Handling - Remove peel foil

Fjern beskyttelsesfolien.

Handling - Click on needle (incorrect)

OBS: nålen må ikke skrues eller klikkes skråt på.

Handling - Click on needle (correct) Clickfine

mylife Clickfine – Klik mylife Clickfine-pennålen lodret på med den yderste nålehætte.

Handling - Needle vertically clicked on from above

Tip: Sæt pennålen lodret på et bord, og klik pennen på fra oven.

Handling - Remove outer cap

Tag den yderste nålehætte lodret af, og opbevar den.

Handling - Remove inner cap

Tag den yderste nålehætte af pennålen, og gem hætten.

Handling - Priming of injection pen

Kontrollér før hver injektion, at injektionspennen er egnet til sprøjtning iht. brugsanvisningerne til injektionspennen (gennemgangstest).

Handling - Set correct dose and place at a suitable injection site

Indstil den korrekte dosis. Sæt pennålen på et passende injektionssted.

Handling - Slowly inject the insulin

Injicér insulinen langsomt, og følg lægens og/eller diabetesrådgiverens anvisning: Ved at trykke på doseringsknappen.

Handling - Count to ten while pen needle remains in fatty tissue

Hold derefter nålen stille I fedtvævet, mens du tæller til 10.

Handling - Secure pen needle with outer cap

Sæt den yderste nålehætte forsigtigt på (kun ved selvinjektion).

Handling - Screw off pen needle

Skru nålen af.

Handling - Safely dispose of the used pen needle

Bortskaf den brugte kanyle sikkert.