Förbereda och utföra injektionen

Förberedelse: Tvätta händerna grundligt innan du börjar. Välj ett rent injektionsställe och förbered kanylen genom att ta bort skyddsfolien och klicka fast kanylen rakt på injektionspennan.

Injektion: När du har tagit bort kanylens yttre och inre skyddshuv kan du fortsätta med att förfylla insulinpennan och avlägsna luften. Kanylen är nu klar för injektion: Ställ in rätt insulindos. Applicera pennkanylen på ett lämpligt injektionsställe, och räkna långsamt till 10 innan du tar bort kanylen från vävnaden.

Efter injektionen: Skydda pennkanylen med den yttre skyddshuven och skruva av kanylen så att du kan kasta den använda kanylen på ett säkert sätt.