Vad är ett självstyrande system?

Ett självstyrande system är ett system för hantering av diabetesbehandling som automatiskt reglerar insulindoseringen i förhållande till din blodglukosnivå. Insulindoseringen minskas när du riskerar att få för lågt glukos och ökar när ditt glukos är högt. Det gör att glukosnivåerna stabiliseras med minimalt behov av åtgärder från dig. Ett självstyrande system gör alltså att du får mindre tid med höga och låga blodglukosvärden samtidigt som du behöver göra mindre för att korrigera glukosnivån.

De tre delarna i ett självstyrande system:

  • En insulinpump
  • Ett system för kontinuerlig blodglukosmätning (CGM)
  • En styrande algoritm som förbinder sensorn och pumpen

Hybridsystem

Hybridsystem kräver få åtgärder från användaren för att fungera på rätt sätt. Kolhydrater måste dock anges. När du äter måste du därför mata in hur mycket kolhydrater du ska äta.

Helt självstyrande system

Helt självstyrande system finns ännu inte på marknaden, eftersom de fortfarande är i början av sin utveckling. Målet för helt självstyrande system är att din blodglukosnivå ska kontrolleras utan några inmatningar (t.ex. måltider). Glukoskontrollen kommer att bli helt automatisk och besväret minimeras för dig, så att din livskvalitet blir bättre.

mylife Loop

Det automatiserade systemet för insulindosering som du styr från din smarttelefon.

Välj den insulinpump som passar dig

Att välja en insulinpump är att välja en enhet som kommer att följa med dig under lång tid. Det är viktigt att du tänker igenom det noga. Ditt diabetesteam kommer att hjälpa dig att hitta den pumptyp som passar bäst för dig.

→ Läs mer om typer av insulinpumpar.