Co je to systém s uzavřenou smyčkou?

Systém s uzavřenou smyčkou je systém, který při léčbě diabetu automaticky reguluje podání inzulinu podle hladiny glykémie. Jakmile u vás vznikne riziko příliš nízké glykémie, množství podaného inzulinu se sníží, a když bude hladina glykémie příliš vysoká, bude podáno větší množství inzulinu. To umožňuje stabilizaci hladin glykémie s minimální potřebou zásahů ze strany pacienta. Systém s uzavřenou smyčkou tedy zkracuje dobu s vysokou nebo nízkou hladinou glykémie a současně omezuje nutnost zásahů z vaší strany za účelem úpravy glykémie.

3 součásti systému uzavřené smyčky:

  • inzulinová pumpa,
  • systém pro kontinuální monitorování glykémie (CGM),
  • řídicí algoritmus spojující činnost snímače a pumpy.

Hybridní uzavřená smyčka

Systémy s hybridní uzavřenou smyčkou potřebují ke správné funkci nezbytně zásah uživatele. Je nutné zadat příjem stravy. Když jíte, musíte uvést, kolik sacharidů jste právě požil/a.

Plně uzavřená smyčka

Systémy s plně uzavřenou smyčkou zatím nejsou komerčně dostupné, protože jsou stále v časné fázi vývoje. Účelem systému s plně uzavřenou smyčkou je regulace hladiny glykémie bez jakýchkoli zadání (například oznámení příjmu stravy). Regulace glykémie bude zcela automatická a vaše povinnosti budou minimalizovány, čímž se u vás zvýší kvalita života.

mylife Loop

Systém pro automatizované podávání inzulinu prostřednictvím chytrého telefonu.

Výběr inzulinové pumpy, která vám bude vyhovovat

Výběr inzulinové pumpy je výběr přístroje, který bude po dlouhou dobu vaším společníkem. Je důležité jej důkladně uvážit. Váš lékař vám pomůže zjistit, který typ pumpy bude vašim potřebám vyhovovat nejlépe.

→ Přečtěte si další informace o typech inzulinových pump.