CSII – kontinuerlig subkutan insulininfusion

Vid den här behandlingen försörjs kroppen kontinuerligt (dygnet runt) med grundbehovet av insulin från en insulinpump. Till måltiderna ges dessutom den nödvändiga extra mängden med en knapptryckning. En viktig skillnad mot behandling med insulinpenna: Enbart kortverkande insulin används, som täcker såväl grundbehovet som måltidsinsulinet.

En insulinpump bärs på kroppen. För en bra behandling med insulinpump måste insulinbehovet ställas in individuellt i insulinpumpen och behandlingen regelbundet kontrolleras med blodsockermätning.

Man kan välja mellan två typer av insulinpumpar:

 • Konventionella insulinpumpar med slang
  Här bärs insulinpumpen till exempel på bältet. Via ett infusionsset med slang, vars kanyl sitter i fettvävnad under huden, tillförs insulinet till kroppen.
 • Insulin-patch-pumpen ("tejppump")
  Den här insulinpumpen klarar sig utan slang. Den består av två delar:
  • en "pod" som tejpas på huden och utgör den egentliga insulinpumpen (med insulinampull, kanyl och teknik för insulindosering).
  • en "Personal Diabetes Manager" (PDM), en handenhet som styr funktionerna i insulin-patch-pumpen.

Jämfört med intensiv-konventionell insulinbehandling (ICT) har insulinpumpbehandling bland annat följande fördelar:

 • Det behövs inte längre täta injektioner med insulinpenna, eftersom pumpens kanyl sitter kvar i huden i två-tre dagar
 • Med insulinpumpen kan man få en nästan fysiologisk insulindosering (som hos en icke-diabetiker)
 • Eftersom insulintillförseln anpassas till det individuella behovet kan problemet med höga blodsockervärden på morgonen (morgonfenomenet) och täta låga värde (hypoglykemier) minskas
 • Eftersom enbart kortverkande insulin används, får man hög flexibilitet, till exempel vid ansträngningar/sport, måltider och om man går upp sent
 • En oregelbunden dag och skiftarbete blir mer lätthanterligt med insulinpumpbehandling, eftersom insulinbehovet kan anpassas inividuellt tack vare att enbart kortverkande insulin används.

Insulin-"frisättning" vid insulinpumpbehandling (CSII)

Insulin-"frisättning" vid insulinpumpbehandling jämfört med icke-diabetiker. Insulintillförseln med insulinpump och hos icke-diabetiker är mycket lika varandra.

Insulin release in pump therapy

   Insulinfrisättning hos icke-diabetiker

   Måltid

   Basinsulin

   Måltidsinsulin (bolusinsulin)

     Bolus (kortverkande insulin)