(CSII – jatkuva ihonalainen insuliini-infuusio)

Tässä hoitomuodossa insuliinipumppu annostelee elimistöön koko ajan (24 tuntia vuorokaudessa) insuliinia perustarpeen mukaisesti. Aterioiden yhteydessä annostellaan lisäksi tarvittava määrä insuliinia painikkeen painalluksella. Tärkeä ero insuliinikynähoitoon: Tässä käytetään vain lyhytvaikutteista insuliinia, joka toimii sekä perus- että ateriainsuliinina.

Insuliinipumppua kannetaan kehoon kiinnitettynä. Onnistunut insuliinipumppuhoito edellyttää insuliinin tarpeen säätämistä yksilöllisesti insuliinipumpussa sekä hoidon säännöllistä seurantaa verensokerimittauksella.

  • Perinteinen, letkulla varustettu insuliinipumppu
    Insuliinipumppua kannetaan esimerkiksi vyöhön kiinnitettynä. Insuliini kulkee elimistöön letkulla varustetun infuusiosetin kautta, jonka kanyyli on kiinnitetty ihonalaiseen rasvakudokseen.

Intensiiviseen perinteiseen insuliinihoitoon (ICT) verrattuna insuliinipumppuhoidolla on mm. seuraavat edut:

  • Toistuvat pistokset insuliinikynällä eivät ole tarpeen, sillä insuliinipumpun kanyyli pysyy 2–3 päivää ihoon kiinnitettynä.
  • Insuliinipumppu mahdollistaa lähestulkoon fysiologisen insuliinin saannin (ei-diabeetikoiden tapaan).
  • Koska insuliinin annostelu on säädetty yksilöllisen tarpeen mukaan, aamuisen korkean verensokeriarvon (aamunkoittoilmiö) ja toistuvasti matalan verensokerin (hypoglykemia) esiintymistä voidaan vähentää.
  • Koska insuliinipumpussa käytetään vain lyhytvaikutteista insuliinia, se mahdollistaa erinomaisen joustavuuden esimerkiksi ruumiillisissa aktiviteeteissa / liikunnassa, aterioilla ja nukuttaessa pidempään.
  • Insuliinipumppu helpottaa myös diabeteksen hoitoa epäsäännöllisessä päivärytmissä ja vuorotyössä, sillä insuliinin tarvetta voidaan säätää yksilöllisesti käyttämällä yksinomaan lyhytvaikutteista insuliinia.

Insuliinin "vapautuminen" insuliinipumppuhoidossa (CSII)

Insuliinin "vapautuminen" insuliinipumppuhoidossa verrattuna ei-diabeetikoihin: insuliinin annostelu insuliinipumpulla ja insuliinin vapautuminen ei-diabeetikolla ovat hyvin samanlaisia.

Insulin release in pump therapy

   Insuliinin vapautuminen ei-diabeetikoilla

   Ateria

   Basaali

   Ateriainsuliini (bolus)

     Bolus (lyhytvaikutteinen insuliini)