Leczenie z użyciem pompy insulinowej (ciągła podskórna infuzja insuliny)

Podczas tego typu leczenia pompa insulinowa w sposób ciągły (przez całą dobę) zaspokaja podstawowe zapotrzebowanie organizmu na insulinę. Dodatkową insulinę, która może być wymagana przy posiłkach, podaje się, naciskając przycisk. Istotna różnica w porównaniu z insulinoterapią z użyciem wstrzykiwacza: stosuje się wyłącznie insulinę krótko działającą zarówno w celu pokrycia podstawowego zapotrzebowania organizmu na ten hormon, jak również jako insulinę niezbędną w porze posiłków.

Pompę insulinową nosi się na ciele. Aby umożliwić prowadzenie właściwej insulinoterapii, ustawienia pompy insulinowej muszą być dobrane do indywidualnego zapotrzebowania na insulinę osoby z cukrzycą i regularnie kontrolowane poprzez wykonywanie pomiarów glikemii.

  • Konwencjonalna pompa insulinowa z drenem
    Ten rodzaj pompy insulinowej można nosić np. na pasku do spodni. Insulina podawana jest za pośrednictwem zestawu infuzyjnego z drenem zakończonym kaniulą wprowadzoną w warstwę podskórnej tkanki tłuszczowej.

W porównaniu z insulinoterapią polegającą na wielokrotnych wstrzyknięciach insuliny leczenie z użyciem pompy insulinowej ma m.in. następujące zalety:

  • Nie ma już potrzeby częstego podawania insuliny za pomocą wstrzykiwacza, ponieważ kaniula pompy insulinowej może pozostawać w tkance podskórnej do trzech dni.
  • Pompa insulinowa dostarcza takie ilości insuliny, jakie powinien prawidłowo wytwarzać organizm (tj. zbliżone do występujących u osób bez cukrzycy).
  • Możliwość doboru ustawień podaży insuliny do indywidualnych potrzeb diabetyków może zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania wysokiej glikemii porannej (efektu brzasku) i częstych epizodów hipoglikemii.
  • Stosowanie wyłącznie insuliny krótko działającej zapewnia dużą elastyczność podczas aktywności fizycznej, w porze posiłków oraz podczas odpoczynku.
  • U osób z nieregularnym trybem życia i pracujących zmianowo pompa insulinowa umożliwia lepszą kontrolę glikemii, ponieważ zmieniające się zapotrzebowanie na insulinę można w pełni zaspokoić używając dobranych do indywidualnych potrzeb dawek insuliny krótko działającej.

Podaż insuliny z użyciem pompy insulinowej (ciągła podskórna infuzja insuliny)

Podaż insuliny za pomocą pompy insulinowej w porównaniu z podażą tego hormonu u osób bez cukrzycy: występuje znaczne podobieństwo tych dwóch trybów podaży.

Insulin release in pump therapy

   Podaż insuliny u osób bez cukrzycy

   Czas posiłku

   Insulina podstawowa

   Insulina przy posiłkach (bolus insuliny)

     Bolus (insulina krótko działająca)