Ved denne behandlingen forsyner en insulinpumpe kroppen kontinuerlig (døgnet rundt) med basisbehovet for insulin. Til måltidene tilføres ekstra nødvendig insulin med hjelp av et knappetrykk. En viktig forskjell til behandling med insulinpenn: Det blir brukt korttidsvirkende insulin, som dekker både basisbehovet og måltidsinsulinet.

En insulinpumpe bæres på kroppen. For å sikre en god insulinpumpebehandling må insulinbehovet stilles inn individuelt på pumpen, og behandlingen må kontrolleres regelmessig med en blodsukkermåling.

  • Den konvensjonelle insulinpumpen med slange
    Insulinpumpen bæres f.eks. i beltet. Via et infusjonssett med slange, der kanylene sitter i fettvevet under huden, kommer insulinet inn i kroppen.

Sammenlignet med behandling med insulinpenn har insulinpumpebehandlingen blant annet følgende fordeler:

  • De hyppige injeksjonene med insulinpennen bortfaller, fordi kanylen til insulinpumpen forblir to til tre dager i huden.
  • Insulinpumpen gir en nesten fysiologisk insulintilførsel (insulintilførsel som hos en ikke-diabetiker).
  • Insulintilførselen som er tilpasset til det individuelle behovet kan redusere høye blodtrykksverdier om morgenen (Dawn-fenomen) eller hyppige tilfeller av for lave blodsukkerverdier (hypoglykemi).
  • Da kun korttidsvirkende insulin benyttes, tillates en høy grad av fleksibilitet, for eksempel ved fysiske aktiviteter eller sport, ved måltider og når man sover.
  • En uregelmessig dag og skiftarbeid kan kombineres bedre med en insulinpumpebehandling, fordi insulinbehovet kan tilpasses individuelt med bruk av kun korttidsvirkende insulin.

Behandling med insulinpumpe

Insulintilførselen med en insulinpumpe og insulinfrigivelsen til en ikke-diabetiker ligner hverandre.

Insulin release in pump therapy

   Insulinfrigivelse hos ikke-diabetikere

   Måltid

   Basalinsulin

   Måltidsinsulin (bolusinsulin)

     Bolus (korttidsvirkende insulin)