Insulinpumpebehandlingen (CSII – kontinuerlig subkutan insulininfusion)

Ved denne behandling forsyner en insulinpumpe kroppen kontinuerligt (i alle døgnets 24 timer) med det grundlæggende behov for insulin. Til måltiderne kan man sørge for, at der afgives den nødvendige insulin blot ved at trykke på en knap. En vigtig forskel i forhold til behandling med insulinpen er at der kun anvendes kun hurtigtvirkende insulin, hvormed både det grundlæggende behov og måltidsinsulinen kan dækkes.

En insulinpumpe bæres på kroppen. For at opnå en god insulinpumpebehandling skal insulinbehovet indstilles individuelt i insulinpumpen, og behandlingen skal kontrolleres regelmæssigt ved blodsukkermåling.

  • Den konventionelle insulinpumpe med slange
    Her sidder insulinpumpen f.eks. på bæltet. Via et infusionssæt med slange, som har en kanyle i fedtvævet siddende under huden, tilføres kroppen insulinen.

I modsætning til multiple daglige injektioner (MDI) har insulinpumpe-behandlingen blandt andet følgende fordele:

  • De hyppige injektioner med insulinpennen bortfalder, fordi insulinpumpens kanyle bliver under huden i to til tre dage.
  • Insulinpumpen muliggør en næsten fysiologisk insulinforsyning (insulinforsyning som hos en ikke-diabetiker).
  • Ved insulinforsyningen, som er tilpasset det individuelle behov, kan man reducere forekomsten af høje blodsukkerværdier om morgenen (dawn-fænomen) eller hyppigt lave blodsukkerværdier (hypoglykæmi).
  • Da der kun anvendes hurtigtvirkende insulin, opnås en stor fleksibilitet, f.eks. ved fysisk aktivitet/sport, under måltiderne, og når man sover længe om morgenen.
  • Et uregelmæssigt dagligt aktivitetsniveau og skifteholdsarbejde kan bedre forenes med en insulinpumpe-behandling, da insulinbehovet bedre kan tilpasses, idet der udelukkende anvendes hurtigvirkende insulin.

Insulinfrigivelse ved insulinpumpebehandling (CSII)

Insulinfrigivelse ved insulinpumpebehandling sammenlignet med en ikke-diabetiker: Insulinafgivelsen med en insulinpumpe og insulinfrigivelse hos en ikke-diabetiker ligner hinanden meget.

Insulin release in pump therapy

   Insulinfrigivelse hos ikke-diabetikere

   Måltid

   Basalinsulin

   Måltidsinsulin (bolusinsulin)

     Bolus (hurtigtvirkende insulin)