Varför är det så viktigt att du mäter blodsocker?

Genom att mäta sitt blodsocker får man oftast en bra kontroll av sin diabetes. Blodsockret bör ligga så nära normalområdet som möjligt 4,4 – 6,7 mmol/L.

Genom att mäta blodsockret får man information om hur behandlingen, idrottsaktiviteter, resor, sjukdom, maten etc påverkar ditt blodsocker.

Diskutera med din diabetessjuksköterska/läkare hur du ska agera på dina blodsockervärden.