Hvorfor er det så viktig å kontrollere blodsukkernivået?

Diabetikere som har sykdommen sin under kontroll har best mulig beskyttelse mot nødsituasjoner og diabetesrelaterte følgesykdommer. Medisinsk sett innebærer diabeteskontroll at du holder blodsukkerverdiene dine rundt normalområdet 4,4 mmol/l til 6,7 mmol/l. Om du injiserer insulin kan du oppnå dette kun ved å måle blodsukkernivået med jevne mellomrom.

I dette tilfellet innebærer "under kontroll" at du regelmessig kontrollerer blodsukkernivået ditt og bestemmer insulindosen du behøver ut fra disse verdiene. Regelmessig kontroll av blodsukkernivået gir deg mulighet til å være mer aktivt involvert i behandlingen av din egen sykdom.

Du kan avgjøre om behandlingen som ble valgt for deg er riktig, eller om insulindosen trenger justering. Kontroll av blodsukkernivået viser også hvordan det påvirkes av kosten, behandlingen (insulin, legemiddel), idrett, reiser og sykdom, og gir deg muligheten til å gjøre korrigerende tiltak umiddelbart.

Du bør snakke med legen din om detaljer rundt kontroll av blodsukkeret.