Proč je důležité sledovat hladinu krevního cukru?

Diabetici, kteří mají svůj stav pod kontrolou, jsou nejlépe chráněni před nebezpečím a proti sekundárním chorobám souvisejícím s diabetem. Z lékařského hlediska znamená kontrola diabetu udržování hodnot krevního cukru v blízkosti normálního rozsahu 4,4 mmol/l až 6,7 mmol/l. Pokud berete inzulin, můžete tohoto cíle dosáhnout pouze tehdy, jestliže v pravidelných intervalech sledujete hladinu krevního cukru.

"Pod kontrolou" v tomto případě znamená, že pravidelně kontrolujete hladinu krevního cukru a na základě těchto naměřených hodnot určujete potřebnou dávku inzulinu. Pravidelné měření krevního cukru vám umožňuje být aktivně zapojeni do zvládání vašeho diabetu. Můžete zjistit, zda zvolená léčba je pro vás ta správná, nebo zda není třeba upravit dávku inzulinu.

Sledování hladiny krevního cukru vám rovněž ukáže, jak je hladina krevního cukru ovlivněna vaší stravou, léčebnými opatřeními (inzulin, léky), sportováním, cestováním a nemocemi a umožňuje vám učinit ihned nápravná opatření. O podrobnostech sledování hladiny krevního cukru byste se měli poradit se svým lékařem.