Hvorfor er det så vigtigt at kontrollere dit blodsukkerniveau?

Diabetikere, som har deres sygdom under kontrol, har den bedst mulige beskyttelse mod akutte situationer og mod diabetes-relaterede sekundære sygdomme. Medicinsk udtrykt betyder styring af diabetes at holde blodsukkerværdierne i nærheden af normalområdet på 4.4 mmol/l – 6.7 mmol/l. Hvis du injicerer insulin, kan du kun nå dette mål, hvis du kontrollerer dine blodsukkerniveauer med jævne mellemrum.

Det vil sige, at "under kontrol" betyder, at man jævnligt kontrollerer sine blodsukkerværdier og bestemmer, hvilken insulindosis der behøves, baseret på disse målte værdier. Regelmæssig kontrol af blodsukkerværdierne, giver mulighed for aktivt at involvere sig i at kontrollere diabetes. Du kan bestemme, om behandlingen, der er valgt til dig, er den rette, eller om insulindosis behøver justeres.

Kontrol af dit blodsukkerniveau viser også, hvordan dit blodsukkerniveau påvirkes af kosten, behandlinger (insulin, medicin), sport, rejser og sygdom og giver dig mulighed for at gribe ind med det samme om nødvendigt.

Du bør tale med din læge om kontrol af blodsukkerniveauer.