Vad händer om du får diabetes mellitus?

En höjd blodsockernivå (hyperglykemi) är karaktäristiskt för diabetes mellitus. Icke-diabetikerns kroppegna insulinhormon ser till att sockret (glukos) som tas upp från maten hamnar i cellerna och metaboliseras till den energi som är nödvändig för liv.

Detta resulterar i en blodsockernivå mellan 4,4 till 6,6 mmol/L men kan öka till 7,7 mmol/L efter måltid. Vid diabetes kvarstår blodsockernivån på en hög nivå, som ett resultat av för lite insulin eller ett ineffektivt användande av tillgängligt insulin. Experter talar också om oanvänt socker i blodet, tillsammans med otillräcklig näring i cellerna. Konsekvensen blir att kroppen inte tillförs tillräckligt med energi. De drabbade känner sig trötta och hungriga. Överskottet av socker utsöndras via urinen (glucosuria) Därav namnet diabetes mellitus - honungssött flöde.

Vad är typ 1 diabetes?

Type 1 diabetes

 • Omkring 10% av alla diabetiker
 • Oftast diagnosticerad för 35 års ålder
 • Plötsligt akut utbrott av sjukdomen
 • Total brist på insulin på grund av förstörelse av beta celler
 • Orsakas av en autoimmun sjukdom
 • Behandling: tillföra insulin genom en insulinpenna eller insulinpump

Typ 1 diabetes debuterar oftast före 35 års ålder men äldre vuxna kan också utveckla typ 1. I allmänhet debuterar typ 1 diabetes abrupt, med hastigt insättande symptom och problem så som ökad urinproduktion, onormal törst, oförklarlig viktnedgång eller trötthet.

Den här typen av diabetes beror på en funktionsstörning i immunsystemet (autoimmun sjukdom). De insulinproducerande cellerna (beta celler) i bukspottkörteln förstörs av kroppens egna immunförsvar. Kroppen kan inte längre producera det insulin som krävs av cellerna. Med undantag för de första veckorna eller månaderna efter debuten (minskningsfas), är det en total brist på insulin. Terapin innebär insulinbehandling, en hormonsubstitutions terapi, som måste pågå under hela patientens livstid.

Vad är typ 2 diabetes?

Type 2 diabetes

 • Ca 90% av alla diabetiker
 • Frekvent diagnosticerad bland medelålders och äldre
 • Sakta, smygande utveckling av sjukdomen
 • Ofta oupptäckt
 • Initialt minskad insulinkänslighet, senare även en defekt insulinproduktion
 • Orsakad av övervikt, brist på fysisk aktivitet, genetiska faktorer
 • Behandling: viktnedgång, ökad fysisk aktivitet, medicinering för att sänka blodsockret, insulin
 • Uppstår ofta tillsammans med högt blodtryck, fettmetabolismstörningar och övervikt

Typ 2 diabetes utvecklas oftast i medelåldern eller bland äldre. Men även alltfler överviktiga tonåringar och unga vuxna utvecklar denna typ av diabetes. Typ 2 diabetes är en kombination av minskad insulinkänslighet (insulinresistens) och bristfällig insulinproduktion. Blodsocker transporteras därför i otillräcklig mängd från blodet in i cellerna.

Typ 2 diabetes leder sällan till svåra metaboliska problem, men leder ofta till svåra sekundära sjukdomar. Genetiska faktorer, övervikt, felaktig diet och brist på fysisk aktivitet spelar en viktig roll för uppkomsten av typ 2 diabetes. Risken för att utveckla typ 2 diabetes ökar med en faktor mellan 5 till 10 när nämnda orsaker är närvarande. Till exempel, övervikt kan orsaka att kroppens celler blir resistenta mot insulin.

Den rekommenderade behandlingen av patienten är först och främst en förändring av dieten för att minska vikten och att öka den fysiska aktiviteten. I den tidiga utvecklingen av typ 2 diabetes är dessa åtgärder ofta tillräckliga för att nå en normal blodsockernivå. Men om inte normala blodsockernivåer uppnås, behövs behandling med mediciner för att sänka blodsockret (orala antidiabetesmediciner) eller insulin.