Co se stane, když vám je diagnostikován diabetes mellitus?

Pro diabetes mellitus je charakteristická zvýšená hladina krevního cukru (hyperglykémie). U nediabetiků tělesný hormon inzulin zajišťuje, že cukr získaný z jídla (glukóza) doputuje do buněk a je metabolizován na energii potřebou pro život. To má za následek hladinu krevního cukru v rozmezí od 4,4 až 6,6 mmol/ů, ale po konzumaci jída se může zvýšit na 7,7 mmol/l. V případě diabetiků hladina krevního cukru zůstává zvýšená v důsledku nedostatku inzulinu nebo nedostatečné činnosti dostupného inzulinu.

Odborníci také hovoří o hromadění cukru v krvi, které je doprovázeno nedostatečným vyživováním buněk.

Výsledkem je, že tělo není zásobeno dostatkem energie. Postižení se cítí unavení a hladoví. Nadbytek cukru je vylučován v moči (glykosurie). Z toho je odvozen název diabetes mellitus – "medový tok".

Co je diabetes 1. typu?

Diabetes 1. typu

 • Asi 10 % všech diabetiků
 • Obvykle diagnostikován před věkem 35 let
 • Náhlé akutní propuknutí choroby
 • Celková nedostatečnost inzulinu kvůli zničení beta buněk
 • Způsoben autoimunitním onemocněním
 • Léčba: dodávání inzulinu pomocí inzulinového pera nebo inzulinové pumpy

Diabetes 1. typu se obvykle objeví před věkem 35 let, ale může se vyvinout i u starších osob. Obecně 1. typ začíná neočekávaně náhlým propuknutím příznaků a potíží, jako je zvýšená produkce moči, neobvyklá žízeň, nevysvětlitelný úbytek váhy nebo únava.

Tato forma diabetu má původ v poruše imunitního systému (autoimunitní onemocnění). Buňky produkující inzulin (beta buňky) ve slinivce jsou zničeny vlastní imunitní reakcí těla. Tělo již není schopno produkovat inzulin, který buňky nutně potřebují. Po prvních pár týdnech či měsících nastane naprostá inzulinová nedostatečnost.

Léčba spočívá v inzulinové terapii, substituční terapii zásadního hormonu, která musí být prováděna po celý život pacienta.

Co je diabetes 2. typu?

Diabetes 2. typu

 • Asi 90% všech případů diabetu
 • Často diagnostikován ve středním až vyšším věku
 • Pomalý, nenápadný rozvoj nemoci
 • Často není odhalen
 • Zpočátku snížená citlivost na inzulin, později rovněž poškozená produkce inzulinu
 • Způsoben nadváhou, nedostatkem fyzické aktivity, genetickými faktory
 • Léčba: hubnutí, zvýšení fyzické aktivity, léky pro snížení hladiny krevního cukru, inzulin
 • Často se objeví ve spojení s vysokým krevním tlakem, poruchami metabolismu a nadváhou

Diabetes 2. typu se obvykle objeví ve středním až pozdním věku. Tato forma diabetu se však ve zvýšené míře může rozvinout u nezletilých a mladistvých s nadváhou. Diabetes 2. typu je kombinací snížené reakce na inzulin (inzulinová rezistence) a porušené produkce inzulinu. Krevní cukr je proto dodáván z krve do buněk v nedostatečném množství.

Diabetes 2. typu zřídka vede k závažným selháním metabolismu, ale často má za následek závažné sekundární choroby. Vedle genetických faktorů hrají důležitou roli při vzniku diabetu 2. typu nadváha, nesprávné stravování a nedostatečná fyzická aktivita. Pokud jsou tyto faktory přítomny, riziko propuknutí diabetu 2. typu se zvyšuje 5krát až 10krát. Například nadváha může způsobit rezistenci tělesných buněk na inzulin.

Doporučenou léčbou pro postižené je především změna stravování za účelem snížení váhy a zvýšená fyzická aktivita. V rané fázi diabetu 2. typu mohou k dosažení normální hladiny krevního cukru postačovat jen tato opatření. Pokud však nelze dosáhnout uspokojivé hladiny krevního cukru, je nutná léčba za pomoci léků pro snížení hladiny krevního cukru (orální antidiabetika) nebo inzulin.