Idrett er sundt! Regelmessig fysisk bevegelse senker blodsukkeret og bedrer på lang sikt insulinfølsomheten, slik at behovet for basalinsulin synker. Dessuten er bevegelse en fordel for diabetikere, fordi det påvirker positivt risikofaktorer for hjerte-/blodsirkulasjonssystemet. Skadelige fettyper som triglyserider og LDL-kolesterol reduseres, mens det nyttige HDL-kolesterolet øker. Blodtrykk og puls synker også.

Fungerer bra: Idrett og insulinpumpe

Men de som har type-1-diabetes og driver med idrett, vet også at det kan bringe blodsukkersituasjonen ut av likevekt – på tross av alle positive effekter – for finreguleringen av egen kropp mangler. Dette kan imidlertid løses på en god måte med insulinpumpebehandling.

Det er viktig å tenke gjennom et par ting i rett tid før man starter med idrett.

Hvilken type idrett dreier det seg om?

Nesten alle typer idrett er mulige for mennesker med diabetes. Kondisjonsidrett som løping, sykling, turgåing osv. er spesielt godt egnet på grunn av den positive effekten på hjerte/blodsirkulasjon. Svømming er også mulig. Til og med kampsport og andre typer idrett med kroppskontakt er tillatt. Men da må man legge fra seg insulinpumpen - på grunn av faren for at man kan hekte seg fast i kateteret og i vanvare komme til å trekke ut kanylen.

Når bør man starte?

Alle insulinpumper gir anledning til å senke basaldosen prosentuelt i et visst tidsrom. Avhengig av hvilket insulin som brukes, starter reduksjonen tidligere: en time tidligere ved bruk av analogt insulin, to timer tidligere ved bruk av normalt insulin.

Å senke basaldosen

Hvor intensivt basaldosen senkes, avhenger av de to gjenværende spørsmålene (varighet og treningsform). Jo lenger idrettsutøvelsen varer, f.eks. en fjelltur som varer hele dagen, jo mer intensivt må basaldosen senkes. En som er lite trent og ikke har erfaring med insulinpumpe i forbindelse med idrett, bør rådføre seg med helsepersonell før trening startes.

Senkingen er individuell

Det finnes ingen tommelfingerregel for hvor mye hver enkelt skal senke basaldosen. Men prinsipielt gjelder: Start sakte med treningen for å unngå for lavt sukker. Deretter er det lettere å justere lett høynede verdier enn å manne seg opp til å drive idrett igjen etter å ha hatt lavt sukker i første treningsøkt.

Høye verdier etter idrettsutøvelse

De som allerede har samlet erfaringer om hvordan basaldosen best kan senkes – og dermed kan drive med idrett på en god måte – kan imidlertid likevel av og til oppleve at blodsukkeret er høyere etter idrettsutøvelsen enn før. Årsaken kan værer at det allerede forelå insulinmangel ved treningsstart. Derfor er det alltid viktig før idrettsutøvelsen: Mål blodsukkeret, og mål også aceton i urinen hvis verdiene er høye. Hvis aceton kan påvises, må stoffskifteavvik behandles før man kan utøve idrett.

Ikke start når verdiene er for lave

Det er også tvingende nødvendig å måle blodsukkeret før idrettsutøvelsen, for å høyne en for lav verdi. Ved start bør blodsukkeret ligge mellom 8,9 og 10,0 mmol/l. Hvis det er lavere, hjelper hurtige idrettsbrødenheter som juice eller banan med å bringe blodsukkeret innenfor ønsket område.

Muskeldepotene må fylles opp

Etter trening er sukkerdepotene tomme. Dermed kan det i denne perioden i økt grad oppstå lavt sukker, fordi inntatte karbohydrater også vandrer til sukkerdepotene. Dette er "muskelpåfyllingseffekten". Derfor anbefales det å holde basaldosen redusert også etter treningen - omtrent dobbelt så lenge som bevegelsen varte.

Å samle erfaringer

Prinsipielt gjelder: Det finnes ingen fastregel for hvordan diabetikere skal tilpasse sin insulinbehandling til idrett. Men med de tipsene som nevnes her, kan man prøve seg fram til man finner "sin" behandling.

Sikker trening

 • Senk basaldosen én hhv. to timer før du starter med treningen.
 • Mål før treningen:
  ⇒ Hvis blodsukkeret er under 8,3 mmol/l:
  drikk eller spis en til to raske idretts-brødenheter og vent i 20 minutter,
  ⇒ Hvis blodsukkeret er over 13,9 mmol/l:
  Test aceton i urinen. Hvis denne testen er positiv, må du justere blodsukkeret med og utsette treningen til nivået er kommet ned.
 • Hvis du får symptomer på lavt sukker, må du øyeblikkelig avbryte idrettsutøvelsen. Ta raskt til deg karbohydrater og mål blodsukkeret.
 • Behold senkingen av basaldosen i den første tiden etter å ha utøvd idrett. Test blodsukkeret: juster lave verdier ved å innta karbohydrater; hvis verdiene er høye, må du vente på grunn av muskelpåfyllingseffekten.