Sport er sundt! Er det tom snak, synes du? Det er det på ingen måde, fordi regelmæssig motion sænker blodsukkerniveauet og forbedrer på lang sigt insulinfølsomheden, således at det basale insulinbehov reduceres. Desuden har diabetikere fordele ved at dyrke motion, fordi det har en positiv indflydelse på risikofaktorer for det kardiovaskulære system. De skadelige fedtstoffer, såsom triglycerider og LDL-kolesterol falder, det nyttige HDL-kolesterol stiger. Ligeledes falder blodtrykket og pulsen. Og figuren nyder også godt af motionen.

Det er muligt: Sport og insulinpumpe

Den, som har type-1-diabetes og dyrker sport ved også, at sport kan bringe blodsukkersituationen ud af ligevægt – på trods af alle positive effekter – da kroppens egen finregulering ikke fungerer. Men dette problem kan løses fint med en insulinpumpebehandling.

I god tid, inden man starter på en sportsaktivitet, er det vigtigt at tage højde for følgende:

Hvilken idrætsgren?

Mennesker med diabetes kan deltage i næsten alle idrætsgrene. Udholdenhedssportsgrene, såsom løb, Nordic Walking, cykling, vandreture osv., er særligt egnede, fordi de har en positiv effekt på det kardiovaskulære system. Også svømning er mulig, men insulinpumpen skal muligvis tages af, afhængig af producentens anbefaling. Kampsport med fysisk kontakt er oven i købet tilladt, men insulinpumpen skal tages af på grund af risikoen for, at modparten kommer til at hænge fast i kateteret, eller det trækkes ud utilsigtet.

Hvornår skal man begynde?

Alle insulinpumper giver mulighed for at nedsætte basalraten procentvis for en bestemt periode. Afhængig af anvendt insulin begynder reduceringen forinden: en time før, hvis der anvendes analoginsulin, to timer før, hvis der anvendes normal insulin.

Nedsættelse af basalrate

Hvor intensivt basalraten nedsættes, afhænger af to vigtige faktorer (varighed og træningstilstand). Jo længere man udøver sportsaktiviteten, f.eks. en heldagsvandring, desto mere intensivt skal basalraten sænkes. Den, som er utrænet og ikke har nogen erfaring med insulinpumpen under sportsudøvelsen, skal tale med sit behandlende diabetesteam inden påbegyndelse af træningen.

Nedsættelse er individuelt

Der er ingen tommelfingerregel for, hvor meget den enkelte person skal nedsætte basalraten. Men generelt gælder det: Begynd langsomt med træningen for at undgå hypoglykæmi. Det er lettere at udjævne mindre forhøjede værdier efterfølgende end at begynde på den første træningsenhed igen umiddelbart efter at have fået hypoglykæmi.

Høje værdier efter sport

Den, som allerede har erfaring i, hvordan man bedst nedsætter basalraten – og dermed dyrker sport uden problemer –, kan til trods herfor af og til opleve, at blodsukkerniveauet er højere efter at have dyrket sport. Årsagen hertil kan være, at blodsukkerniveauet forinden allerede var for højt, og at der forelå insulinmangel. Derfor er det under alle omstændigheder vigtigt at gøre følgende, inden man går igang med sportsaktiviteten: Blodsukkeret skal måles og i tilfælde af for høje værdier skal man også måle ketonstoffer i blodet. Hvis der konstateres ketoner, skal disse først behandles, før man må dyrke sport.

Start ikke med for lave værdier

Det er vigtigt at måle blodsukkeret inden sportsaktiviteten for at hæve en for lav værdi. Blodsukkeret skal før sport ligge mellem 8.9 og 10.0 mmol/l. Hvis værdierne ligger under dette niveau, hjælper hurtige sport-BE'er, såsom saft eller bananer, med at bringe blodsukkeret op i det rigtige niveau.

Muskellagrene skal fyldes

Efter sportsudøvelse er sukkerlagrene tomme. I den periode kan der således indtræde hypoglykæmi, fordi de indtagne kulhydrater også vandrer hen til sukkerlageret; det er muskelpåfyldningseffekten. Derfor er det tilrådeligt at holde basalraten på et reduceret niveau også efter sportsudøvelsen - ca. dobbelt så længe, som sportsudøvelsen har varet.

Saml erfaringer

Som grundprincip gælder det: Der er ingen tommelfingerregel for diabetikere, hvordan de skal tilpasse insulinterapien under sportsaktiviteten. Men med de nævnte gode råd kan man forsøge sig frem til "sin egen" behandling.

Dyrk sport, sikkert

 • Nedsæt basalraten en eller to timer før sport.
 • Mål før sport:
  ⇒ Blodsukker under 8.3 mmol/l:
  drik eller spis en eller to hurtige sport-BE'er og vent tyve minutter,
  ⇒ Blodsukker over 13.9 mmol/l:
  tag en test for ketoner i blodet; hvis denne test er positiv, skal forstyrrelsen i stofskiftet korrigeres, og der må ikke dyrkes sport.
 • I tilfælde af symptomer på hypoglykæmi, afbrydes sportsaktiviteten, spis hurtige kulhydrater og mål blodsukkeret.
 • Bibehold i første omgang nedsat basalrate efter sportsudøvelsen. Tag en test for blodsukker: lave værdier korrigeres ved indtagelse af kulhydrater, i tilfælde af forhøjede værdier afventer man situationen på grund af muskelpåfyldningseffekten.