Urheilu on terveellistä! Etkö olekaan samaa mieltä? Muista kuitenkin, että säännöllinen liikunta laskee verensokeria ja parantaa pitkällä aikavälillä insuliiniherkkyyttä niin, että perusinsuliinin tarve vähenee. Liikunta vaikuttaa myönteisesti myös sydämen ja verenkierron riskitekijöihin ja hyödyttää siten diabeetikoita. Vahingolliset rasvat, kuten triglyseridit ja LDL-kolesteroli vähenevät ja hyvä HDL-kolesteroli lisääntyy. Myös verenpaine ja syke laskevat. Urheilun huomaa luonnollisesti myös ulkoisesta olemuksesta.

Sopivat hyvin yhteen: liikunta ja insuliinipumppu

Liikuntaa harrastavat tyypin 1 diabeetikot tietävät, että kaikista myönteisistä vaikutuksista huolimatta liikunta voi saattaa verensokerin epätasapainoon, sillä oman elimistön hienosäätö ei toimi. Insuliinipumppuhoito on tähän hyvä ratkaisu.

Ennen urheilun aloittamista on kuitenkin harkittava seuraavia asioita:

Mikä on sopiva urheilumuoto?

Lähes kaikki urheilumuodot sopivat diabeetikoille. Sydämelle ja verenkierrolle aiheutuvien myönteisten vaikutusten vuoksi diabeetikoille sopivat erityisesti kestourheilulajit kuten juoksu, sauvakävely, pyöräily, vaellus jne. Myös uinti on mahdollista, mutta sen ajaksi insuliinipumppu voi olla tarpeen poistaa valmistajan suosituksista riippuen. Jopa kamppailu- ja kontaktilajit ovat sallittuja, mutta ne edellyttävät insuliinipumpun irrottamista, sillä katetriin voidaan tarttua kiinni ja kanyyli voi irrota tahattomasti.

Mikä on sopivin ajankohta urheilla?

Kaikissa insuliinipumpuissa on mahdollista vähentää perusinsuliinin määrää prosentuaalisesti tietylle ajalle. Käytetystä insuliinista riippuen insuliinin vähentäminen aloitetaan ennen urheilua: tuntia ennen insuliinianalogia käytettäessä, kahta tuntia ennen normaalia insuliinia käytettäessä.

Perusinsuliinin määrän vähentäminen

Perusinsuliinin määrän vähentäminen riippuu kahdesta jäljelle jääneestä tekijästä: urheilun kestosta ja diabeetikon kunnosta. Perusinsuliinia on vähennettävä sitä enemmän, mitä pidempään urheilu kestää, esimerkiksi koko päivän kestävällä vaelluksella. Jos et ole aiemmin harrastanut säännöllistä liikuntaa eikä sinulla ole kokemusta insuliinipumpun käytöstä urheilun yhteydessä, keskustele ennen harjoittelun aloittamista diabeteshoidostasi vastaavan lääkärin tai hoitajan kanssa.

Perusinsuliinin vähentäminen on yksilöllistä

Perusinsuliinin vähentämiseen ei ole nyrkkisääntöä. Pääsääntöisesti harjoittelu on kuitenkin aloitettava maltillisesti liian matalan verensokerin välttämiseksi. Lievästi kohonneet arvot on helpompi korjata kuin koota itsensä jatkamaan liikunnan harjoittamista ensimmäisellä harjoittelukerralla koetun liian matalan verensokerin jälkeen.

Korkeat arvot urheilun jälkeen

Vaikka sinulla olisikin kokemusta perusinsuliinin vähentämisestä ja siten mielekkäästä urheilusta, verensokeri saattaa kuitenkin olla tavallista korkeampi joskus urheilun jälkeen. Tämä voi johtua siitä, että verensokeri oli liian korkea jo ennen urheilua ja elimistö kärsi insuliinin puutteesta. Sen vuoksi verensokeri on mitattava aina ennen urheilemista. Jos arvo on liian korkea, mittaa myös virtsan asetoniarvo. Jos virtsassa on asetonia, aineenvaihdunta on saatava tasapainoon ennen urheilua.

Älä aloita urheilua, jos arvot ovat liian matalat

Verensokerin mittaus ennen urheilua on ehdottoman välttämätöntä, jotta mahdollisesti liian matala arvo voidaan korjata. Aloitettaessa verensokerin on oltava 160–180 mg/dl (8,9–10,0 mmol/l). Jos arvo on sen alapuolella, esimerkiksi mehu tai banaani auttaa palauttamaan verensokerin ihanteelliselle alueelle.

Lihasvarastojen on täytyttävä

Urheilun jälkeen sokerivarastot ovat tyhjiä. Matalaa verensokeria voi esiintyä enemmän, sillä hiilihydraatit siirtyvät myös sokerivarastoon. Tätä kutsutaan lihasten täyttymisvaikutukseksi. Sen vuoksi suositellaan perusinsuliinin jättämistä vähäisemmäksi myös urheilun jälkeen – noin kaksi kertaa niin pitkäksi ajaksi kuin liikuntaa on harrastettu.

Kokemusten perusteella

Pääsääntöisesti on muistettava: diabeetikoille ei ole olemassa nyrkkisääntöjä insuliinihoidon ja urheilun yhteensovittamiseen. Diabeetikot voivat kuitenkin säätää hoitoaan annettujen vinkkien avulla.

Turvallista liikuntaa

 • Vähennä perusinsuliinia 1–2 tuntia ennen urheilun aloittamista.
 • Mittaa verensokeri ennen urheilua:
  ⇒ Verensokeri alle 8,3 mmol/l (150 mg/dl):
  Ota 1–2 nopeavaikutteista hiilihydraattiannosta ja odota 20 minuuttia.
  ⇒ Verensokeri yli 13,9 mmol/l (250 mg/dl):
  Mittaa veren ketoaineet. Jos veressä on ketoaineita, 
  tasapainota aineenvaihdunta äläkä urheile.
 • Jos havaitset merkkejä matalasta verensokerista, keskeytä urheilu viipymättä, nauti nopeavaikutteisia hiilihydraatteja ja mittaa verensokeri.
 • Pidä perusinsuliini matalana vielä urheilun jälkeenkin. Mittaa verensokeri. Korjaa matalat arvot nauttimalla hiilihydraatteja. Jos verensokeri on korkea, odota lihasten täyttövaikutuksen vuoksi.