Eigenschappen en functies van de mylife App

Therapiemanagement

 • Beginscherm met de laatste therapiegegevens in één oogopslag, waaronder bloedglucose, bolusinsuline, basaalsnelheid en insuline ‘on board’
 • Twee therapiemodi: pomptherapie en pentherapie
 • Eenvoudige, draadloze gegevensoverdracht van de mylife YpsoPump en mylife-bloedglucosemeters
 • Geïntegreerde en gebruiksvriendelijke boluscalculator met functie ‘insuline on board’
 • Therapielogboek
 • Statistieken voor bloedglucose en insuline-inname
 • Exporteren van PDF- en CSV-rapporten
 • Optionele datasynchronisatie met de mylife Cloud
 • Ondersteuning voor Widget/Quick glance

Bolustoediening op afstand (vanaf versie 2.0)

 • Bolustoediening, op afstand via de app op uw smartphone
 • Mogelijk met zowel een standaardbolus, verlengde bolus als combinatiebolus
 • Bolustoediening met of zonder vooraf gebruik te maken van de app-gebaseerde boluscalculator

Voor deze functie is de mylife YpsoPump-softwareversie V05.00.XX of hoger nodig.

App-gebaseerde CGM-integratie (vanaf versie 1.8)1

 • Aansluiting op het Dexcom G6-systeem voor continue glucosemeting (CGM)
 • Direct gebruik van de CGM-waarden (glucose) voor gemakkelijke berekening van een voorgestelde bolus
 • Weergave van de huidige sensorwaarde, glucosetrend en tot 24 uur aan historische CGM-waarden
 • Meldingen bij een hoge of lage glucosespiegel
 • Ondersteuning van de sensor en zender vanuit de app
 • Uploaden van gegevens naar Dexcom CLARITY
 • Breed spectrum aan compatibele smartphones
 • Ondersteuning voor Apple Watch

Disclaimer:

Dexcom en Dexcom G6 zijn geregistreerde handelsmerken van Dexcom, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

1 Functie beschikbaar vanaf versie 1.8 van de mylife App. De toegang tot CGM-functionaliteit is afhankelijk van het land.

Voor informatie over het veilig gebruik van genoemde producten, kijk op www.mylife-diabetescare.nl/veiligheid