Eigenschappen en functies van de mylife App

Onze nieuwste toevoeging: Discrete bolustoediening, rechtstreeks vanaf uw smartphone

Bolussen direct toedienen vanaf uw smartphone – zonder de pomp aan te raken. U kunt bolussen toedienen met en zonder gebruik van de boluscalculator.

Therapiemanagement

 • Beginscherm met de laatste therapiegegevens in één oogopslag, waaronder bloedglucose, bolusinsuline, basaalsnelheid en insuline ‘on board’
 • Twee therapiemodi: pomptherapie en pentherapie
 • Eenvoudige, draadloze gegevensoverdracht van de mylife YpsoPump en mylife-bloedglucosemeters
 • Geïntegreerde en gebruiksvriendelijke boluscalculator met functie ‘insuline on board’
 • Therapielogboek
 • Statistieken voor bloedglucose en insuline-inname
 • Exporteren van PDF- en CSV-rapporten
 • Optionele datasynchronisatie met de mylife Cloud

Functie mylife Dose (vanaf versie 2.0)

 • Bolustoediening, op afstand via de app op uw smartphone
 • Mogelijk met zowel een standaardbolus, verlengde bolus als combinatiebolus
 • Bolustoediening met of zonder vooraf gebruik te maken van de app-gebaseerde boluscalculator

Denk eraan dat u een met mylife Dose compatibele versie van de mylife YpsoPump nodig hebt om deze functie te kunnen gebruiken.

Disclaimer:

Dexcom en Dexcom G6 zijn geregistreerde handelsmerken van Dexcom, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk Bluetooth® en bijbehorende logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., voor gebruik hiervan door Ypsomed is een licentie verleend. Andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Voor informatie over het veilig gebruik van genoemde producten, kijk op mylife-diabetescare.nl/veiligheid