mylife Dongle

mylife Dongle

mylife Dongle er interfacet mellem mylife YpsoPump og mylife Software. Den opretter en Bluetooth®-forbindelse mellem pumpen og pc'en.

mylife YpsoPump Service Pack

mylife YpsoPump Service Pack

mylife YpsoPump Service Pack har 4 batterirumsdæksler til mylife YpsoPump. Udskift batteridækslet med et nyt hver tredje måned. I modsat fald er forseglingen mellem batteridækslet og batterirummet ikke længere intakt.

Ansvarsfraskrivelse:
Bluetooth® mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Ypsomed sker med licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.