mylife Dongle

mylife Dongle

mylife Dongle er interfacet mellem mylife YpsoPump og mylife Software. Den opretter en Bluetooth®-forbindelse mellem pumpen og pc'en.

mylife YpsoPump Service Pack

mylife YpsoPump Service Pack

mylife YpsoPump Service Pack har 4 batterirumsdæksler til mylife YpsoPump. Udskift batteridækslet med et nyt hver tredje måned. I modsat fald er forseglingen mellem batteridækslet og batterirummet ikke længere intakt.

Skærmfolie

Skærmfolie

Brug skærmfolien til at beskytte mylife YpsoPumps display mod snavs og ridser. Pakningen indeholder 1 stk. skærmfolie, som passer præcist på mylife YpsoPumps display.

mylife YpsoPump Reservoir opbevaringsboks

mylife YpsoPump Reservoir opbevaringsboks

Opbevaringsboks til opbevaring af op til 12 fyldte mylife YpsoPump-reservoirer i køleskabet. Du kan fylde beholderen med den ønskede hurtigtvirkende insulinanalog som beskrevet af din læge og opbevare den i køleskab (2 – 8 °C) i op til 30 dage. Den fyldte beholder kan anvendes i mylife YpsoPump i op til 7 dage.

Ansvarsfraskrivelse:
Bluetooth® mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Ypsomed sker med licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.