mylife Dongle

mylife Dongle

De mylife Dongle vormt de interface tussen de mylife YpsoPump en de mylife Software. Hiermee is een Bluetooth®-verbinding mogelijk tussen de pomp en de pc.

mylife YpsoPump Service Pack

mylife YpsoPump Service Pack

Het Service Pack voor de mylife YpsoPump bevat 4 batterijhouderdoppen van de mylife YpsoPump. Vervang de batterijhouderdop om de drie maanden door een nieuw exemplaar. Anders is niet gegarandeerd dat de afsluiting tussen de batterijhouderdop en de batterijhouder intact blijft.

Vrijwaringsclausule:
Het woordmerk Bluetooth® en bijbehorende logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., voor gebruik hiervan door Ypsomed is een licentie verleend. Andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.