Trin for trin

Før injektionen

Handling - Wash hands

Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.

Handling - Shake insulin pen

Bemærk: Bland uklar insulin (NPH eller blandingsinsulin). Rul og ryst pennen frem og tilbage 10 gange før injektionen iht. din diabetesrådgivers anvisninger og instruktionerne fra producenten af insulinen.

Under injektionen

Fjern beskyttelsesfolien.

Fjern beskyttelsesfolien.

Handling - Click on needle (incorrect)

OBS
Nålen må ikke klikkes skråt på.

Handling - Click on needle (correct) Clickfine

mylife Clickfine – Klik mylife Clickfine-pennålen lodret på med den yderste nålehætte.

Handling - Needle vertically clicked on from above

Tip: Sæt pennålen lodret på et bord, og klik pennen på fra oven.

Handling - Remove outer cap

Tag den yderste nålehætte lodret af, og opbevar den.

Handling - Remove inner cap

Tag den inderste nålehætte af.

Handling - Priming of injection pen

Kontrollér før hver injektion, at injektionspennen er egnet til sprøjtning iht. brugsanvisningerne til injektionspennen (gennemgangstest).

Handling - Set correct dose and place at a suitable injection site

Indstil den korrekte dosis. Sæt pennålen på et passende injektionssted.

Handling - Slowly inject the insulin

Injicér insulinen langsomt, og følg lægens og/eller diabetesrådgiverens anvisning: Ved at trykke på doseringsknappen.

Handling - Count to ten while pen needle remains in fatty tissue

Hold derefter nålen stille I fedtvævet, mens du tæller til 10.

Handling - Secure pen needle with outer cap

Sæt den yderste nålehætte forsigtigt på (kun ved selvinjektion).

Handling - Screw off pen needle

Skru nålen af.

Handling - Safely dispose of the used pen needle

Bortskaf den brugte kanyle sikkert.