mylife Penfine Classic - Enjoy reliability

Penfine Classic - Packshot 4 mm

Den klassiska pennkanylen med vridningen som du kan lita på

 • Bara två vridningar för att få en säker koppling

 • Extra tunnväggig kanyl för optimerat läkemedelsflöde1

 • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort
 • Färgkodning för enkel identifiering av olika pennkanyllängder

 • Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor2

1 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings,    Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
2 Alla användbara pennkanyler har testats enligt ISO 11608-2:2012. Se listan på pennkanylförpackningen eller besök vår webbplats www.mylife-diabetescare.se

Upptäck din pennkanyl

Korta pennkanyler Tillförlitlig subkutan injektion

För en noggrann beräkning av insulinets effekt är det viktigt att insulininjektionen ges i underhudsfettet (subkutan injektion) och inte i den underliggande muskeln. Om insulinet injiceras i muskeln, kan det leda till oförklarligt svängande blodglukosvärden samt kraftig hypoglykemi.

 • Det finns en trend mot kortare pennkanyler.
 • 4 mm och 5 mm pennkanyler förenklar injektionstekniken. Injektioner kan ofta ges vinkelrätt utan att ett hudveck görs (barn, ungdomar och slanka vuxna bör göra hudveck).1
 • Med korta pennkanyler minskar risken för oavsiktliga injektioner i muskler med risk för allvarlig hypoglykemi.

Ladda ned

Ladda ned mylife Penfine Classic-broschyren i vårt nedladdningsavsnitt.

Clickfine usage correct

  Korta pennkanyler möjliggör säker subkutan injektion utan att hudveck görs.Följ rekommendationerna från ditt diabetesteam.

Clickfine usage incorrect

  Med långa pennkanyler ökar risken för injektion i muskeln.

 Hud (överhud och läderhud)

 Subkutan fettvävnad

 Muskel

Extra tunnväggig kanyl (ETW) För optimerat läkemedelsflöde

Större innerdiameter vid oförändrad ytterdiameter.2

Penfine Classic - Logos of different needle lengths

Extra Thin Wall

 

Normal vägg
Regular Wall (RW)

Tunn vägg
Thin Wall (TW)

Extra tunn vägg
Extra Thin Wall (ETW)

 • Förbättrad medicinering på grund av högre flöde3
 • Eftersom kanylen har större innerdiameter behövs mindre kraft på injektionsknappen3
 • Passar för enkel dosering av högkoncentrerat insulin från 200 E/ml

Egenskaper av högsta kvalitet Upplev tillförlitlig komfort

Penfine Classic - Needle tip

Avancerad medicinsk kanyl med hög kvalitet: 4 mm- och 6 mm-pennkanylerna har en superfin 32G kanyl. Högprecisionskanyl med tre facetter och superpolerad spets.

Penfine Classic - Injection depth

Mätbar kvalitet och mjuk injektion: mylife Penfine Classics penetrerings- och glidkrafter har optimala egenskaper

Easy glide

Speciell silikonytbehandling med silikon som sitter kvar på kanylen.

Universal twist

Penfine Classic - Universal twist

Fullstoppsfunktionen garanterar en perfekt passform, en snabb och säker fastsättning och är enkel och bekväm att använda. Högkvalitativt plastmaterial av medicinsk kvalitet.

 

Penfine Classic - External protective cap

Yttre skyddshuv som ger bra grepp. Fri flik för snabb och enkel bortdragning av skyddsplasten.

För alla i farten Struktur på en pennkanyl

 • Yttre skyddshuv som ger bra grepp
 • Fri flik för snabb avdragning av skyddsplasten
 • Inre skyddshuv som är lätt att ta bort
 • Kanylnav med fönster för extra optisk kontroll
 • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort

1 VDBD Leitfaden zur Injektion bei Diabetes mellitus. Health Care Professionals. 2. bearbeitete Auflage. November 2016.
2 Kanylröret är tillverkat av rostfritt stål för medicinska produkter – ISO 9626:2016.
Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and other Patient Ratings,    Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

Användning

mylife Penfine Classic Så här gör man

Användning av pennkanylen mylife Penfine Classic med universal twist-teknologi.

Penfine Classic - Remove needle seal
Penfine Classic - Do not click on at an angle
Penfine Classic - Screw on needle
Penfine Classic - Remove outer protective cap
Penfine Classic - Remove inner cap
Penfine Classic - Inject
Penfine Classic - Put outer protective cap back on
Penfine Classic - Screw off needle
Penfine Classic - Safely dispose of needle
Application – Don't re-use

Pennbehandling

Injektionsteknik för olika kanyllängder

Tekniska data

mylife Penfine Classic Kanyllängder

Typer och produktutbud

Pennkanylerna mylife Penfine Classic finns i fyra längder. Du hittar säkert den längd som passar bäst för just dina behov.

Pennkanyl Kanyllängd Kanyldiameter Kanylspets
mylife Penfine Classic 4 mm 32G / 0.23 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad
mylife Penfine Classic 5 mm 31G / 0.25 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad
mylife Penfine Classic 6 mm 32G / 0.23 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad
mylife Penfine Classic 8 mm 31G / 0.25 mm, Thin Wall 3-fasetterad
Penfine Classic - Packshot 4 mm
Penfine Classic - Packshot 5 mm
Penfine Classic - Packshot 6 mm
Penfine Classic - Packshot 8 mm

Tips och råd

mylife Penfine Classic Undvik svårigheter vid injektionen

Problem Möjliga orsaker Rekommendation
Smärtande injektion Återanvänd pennkanyl Byt pennkanyl för varje injektion
Insulin rinner ut vid stickstället Pennkanylen har dragits tillbaka för snabbt (ofullständig dos) Injicera långsamt och dra inte bort pennkanylen omedelbart. Håll kvar kanylen i underhudsfettvävnaden och räkna långsamt till tio
För snabbt injicerat insulin kunde inte fördelas
Dålig verkan av insulinet Olämpligt injektionsställe: Vävnadsförhårdnader (lipohypertrofier), ärrvävnad, hudförhårdnader Undvik olämpliga ställen
Pennkanylen har dragits tillbaka för snabbt Injicera långsamt och dra inte bort pennkanylen omedelbart. Håll kvar kanylen i underhudsfettvävnaden och räkna långsamt till tio
Dålig blandning av insulinet i ampullen (endast för grumliga insuliner) Vänd på pennan 10 gånger före injektionen. Följ anvisningar från diabetessköterska och insulintillverkare.
Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl varje gång och använd varje pennkanyl bara en gång
Det går inte att trycka in pennans doseringsknapp Ampullens gummimembran har inte stuckits igenom Använd en ny pennkanyl. Byt pennkanyl för varje injektion
För lös pennkanyl Se till att pennkanylen sitter fast ordentligt
Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl varje gång och använd varje pennkanyl bara en gång

Download

Ladda ned Tips och råd för insulininjektion-broschyren.

Pennkompatibilitet

Pennkanylerna mylife Penfine Classic är testade enligt ISO 11608-2:2012, och är fullt fungerande och ger bättre säkerhet när de används med de injektions- pennor som anges på kanylförpackningen.

Observera:

Insulinpennor

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
SymlinPen®
Berlin Chemie AG
BerliPen® 301
BerliPen® 302
BerliPen® areo 3
BerliPen® areo 2
BerliPen® Junior
BerliPen® PRECISION
Liprolog® Junior KwikPen™
Eli Lilly and Company
KwikPen® Humalog U-100
Humalog® Mix 50/50™ KwikPen®
Humalog® Mix 75/25™ KwikPen
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasalgar
KwikPen® Basaglar
KwikPen® Humulin R U-500
HumaPen® SAVVIO
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Memoir
Emperra GmbH
Esysta® Pen
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® Junior
NovoPen® Echo
FlexPen®
Victoza®
NordiPen®
Saxenda®
FlexTouch®
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Fiasp®
Owen Mumford, Inc.
Autopen® Classic
Autopen® 24
Pharmstandard
BiomatikPen®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Suliqua SoloStar®
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd
Gansulin Pen
Sulin Pen
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®

Andra pennor

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Vissa injektionspennor säljs inte i alla länder. Vid frågor vänder du dig injektionspennans tillverkare. Alla varumärken tillhör den nämnda tillverkaren. När du använder säkerhetskanylerna mylife Penfine Classic ska du följa kanylernas och injektionspennornas bruksanvisningar.