mylife Penfine Classic - Enjoy reliability

Penfine Classic - Packshot 4 mm
Vridningen som du kan lita på
 • Bara två vridningar för att få en säker koppling
 • Extra tunnväggig kanyl för optimerat läkemedelsflöde1
 • Färgkodning för enkel identifiering av olika pennkanyllängder
 • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort
 • Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor2 och finns i längderna 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm

Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
2 Se pennkanylförpackningen eller vår webbplats "Pennkompatibilitet".

Korta pennkanyler Tillförlitlig subkutan injektion

För en noggrann beräkning av insulinets effekt är det viktigt att insulininjektionen ges i underhudsfettet (subkutan injektion) och inte i den underliggande muskeln. Om insulinet injiceras i muskeln, kan det leda till oförklarligt svängande blodglukosvärden samt kraftig hypoglykemi.

 • Med korta pennkanyler minskar risken för oavsiktliga injektioner i muskler.

 • 4 mm och 5 mm pennkanyler förenklar injektionstekniken. Injektioner kan ofta ges vinkelrätt utan att ett hudveck görs (barn, ungdomar och slanka vuxna bör göra hudveck).1

Broschyr för fackpersonal

Ladda ned mylife Penfine Classic-broschyren i vårt nedladdningsavsnitt.

Clickfine usage correct

Med en 4 mm och 5 mm pennkanyl kan man ofta göra säkra subkutana injektioner utan att göra ett hudveck. Följ rekommendationerna från ditt diabetesteam.

Clickfine usage incorrect

Med långa pennkanyler ökar risken för injektion i muskeln.

 Hud (överhud och läderhud)

 Subkutan fettvävnad

 Muskel

Extra tunnväggig kanyl För optimerat läkemedelsflöde

Större innerdiameter vid oförändrad ytterdiameter2

Extra Thin Wall

 • Förbättrad medicinering på grund av högre flöde3
 • Eftersom kanylen har större innerdiameter behövs mindre kraft på injektionsknappen3
 • Passar för enkel dosering av högkoncentrerat insulin från 200 E/mL

Egenskaper av högsta kvalitet Upplev tillförlitlig komfort

Universal Twist

Penfine Classic - Universal twist

Standardvridning som passar alla ledande fabrikat av injektionspennor.4

 

Penfine Classic - Needle tip

Avancerad medicinsk kanyl med hög kvalitet: 4 mm- och 6 mm-pennkanylerna har en superfin 32G kanyl. Högprecisionskanyl med tre fasetter och superpolerad spets.

Anti Coring

Den speciella behandlingen tar bort ojämnheter, gör att den slipade kanten inte blir ojämn och möjliggör en mjuk injektion.

Easy Glide

Speciell silikonytbehandling ger konstanta glidegenskaper och mjuk penetrering.

 

Penfine Classic - External protective cap

Yttre skyddshuv som ger bra grepp. Fri flik för snabb och enkel bortdragning av skyddsplasten.

För alla i farten Struktur på en pennkanyl

 • Yttre skyddshuv som ger bra grepp
 • Fri flik för snabb avdragning av skyddsplasten
 • Inre skyddshuv som är lätt att ta bort
 • Kanylnav med fönster för extra optisk kontroll
 • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort

1 VDBD Leitfaden zur Injektion bei Diabetes mellitus. Health Care Professionals. 2. bearbeitete Auflage. November 2016.
2 Kanylröret är tillverkat av rostfritt stål för medicinska produkter – ISO 9626:2016.
3 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.4 Se pennkanylförpackningen eller vår webbplats "Penkompatibilitet"

mylife Penfine Classic Det intuitiva sättet att fästa pennkanylen1

Användning av pennkanylen mylife Penfine Classic med universal twist-teknologi.

Penfine Classic - Remove needle seal
Penfine Classic - Do not click on at an angle
Penfine Classic - Screw on needle
Penfine Classic - Remove outer protective cap
Penfine Classic - Remove inner cap
Penfine Classic - Inject
Penfine Classic - Put outer protective cap back on
Penfine Classic - Screw off needle
Penfine Classic - Safely dispose of needle
Application – Don't re-use

Pennbehandling

Injektionsteknik för olika kanyllängder

Pennkanyler är engångsprodukter

1 Se pennkanylförpackningen eller vår webbplats "Penkompatibilitet"

Välja rätt kanyllängd Användarvänlig färgkodning

Pennkanylerna mylife Penfine Classic finns i fyra längder: 4mm, 5mm, 6mm och 8 mm. De olika pennkanyllängderna med respektive inner- och ytterdiameter är färgkodade för enkel identifiering.

Penfine Classic - Packshot 4 mm
Penfine Classic - Packshot 5 mm
Penfine Classic - Packshot 6 mm
Penfine Classic - Packshot 8 mm
Penn­kanyl Kanyl­längd Inne­håll Kanyl­diameter Kanyl­spets Artikel­nummer
mylife Penfine Classic 4 mm 100 st. 32G / 0,23 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad 3300001
mylife Penfine Classic 5 mm 100 st. 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad 700009706
mylife Penfine Classic 6 mm 100 st. 32G / 0,23 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad 3300002
mylife Penfine Classic 8 mm 100 st. 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad 3300003

mylife Penfine Classic Undvik svårigheter vid injektionen

Problem Möjliga orsaker Rekommendation
Smärtande injektion Återanvänd pennkanyl Byt pennkanyl för varje injektion
Insulin rinner ut vid stickstället Pennkanylen har dragits tillbaka för snabbt (ofullständig dos) Injicera långsamt och dra inte bort pennkanylen omedelbart. Håll kvar kanylen i underhudsfettvävnaden och räkna långsamt till tio
För snabbt injicerat insulin kunde inte fördelas
Dålig verkan av insulinet Olämpligt injektionsställe: Vävnadsförhårdnader (lipohypertrofier), ärrvävnad, hudförhårdnader Undvik olämpliga ställen
Pennkanylen har dragits tillbaka för snabbt Injicera långsamt och dra inte bort pennkanylen omedelbart. Håll kvar kanylen i underhudsfettvävnaden och räkna långsamt till tio
Dålig blandning av insulinet i ampullen (endast för grumliga insuliner) Vänd på pennan 10 gånger före injektionen. Följ anvisningar från diabetessköterska och insulintillverkare.
Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl varje gång och använd varje pennkanyl bara en gång
Det går inte att trycka in pennans doseringsknapp Ampullens gummimembran har inte stuckits igenom Använd en ny pennkanyl. Byt pennkanyl för varje injektion
För lös pennkanyl Se till att pennkanylen sitter fast ordentligt
Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl varje gång och använd varje pennkanyl bara en gång

Tips och råd för insulininjektion

Ladda ned Tips och råd för insulininjektion-broschyren.

Pennkompatibilitet

mylife Penfine Classic pennkanyler har testats enligt ISO 11608-2:2012. De är fullt fungerande när de används med de injektionspennor som anges på webbplatsen och på förpackningen med mylife Penfine Classic pennkanyler.

Observera:

Insulinpennor

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
Berlin Chemie AG
BerliPen® 301
BerliPen® 302
BerliPen® areo 3
BerliPen® areo 2
BerliPen® Junior
BerliPen® PRECISION
Liprolog® Junior KwikPen™
Eli Lilly and Company
KwikPen® Humalog U-100
Humalog® Mix 50/50™ KwikPen®
Humalog® Mix 75/25™ KwikPen
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasalgar
KwikPen® Basaglar
KwikPen® Humulin R U-500
HumaPen® SAVVIO
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Memoir
Humalog® Junior KwikPen®
Emperra GmbH
Esysta® Pen
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® Echo
FlexPen®
Victoza®
NordiPen®
Saxenda®
FlexTouch®
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Tresiba U-200
FlexTouch® Fiasp®
Owen Mumford, Inc.
Autopen® Classic
Autopen® 24
Pharmstandard
BiomatikPen®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Suliqua SoloStar®
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd
Gansulin Pen
Sulin Pen
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®

Andra pennor

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Vissa injektionspennor säljs inte i alla länder. Vid frågor vänder du dig injektionspennans tillverkare. Alla varumärken tillhör den nämnda tillverkaren. När du använder säkerhetskanylerna mylife Penfine Classic ska du följa kanylernas och injektionspennornas bruksanvisningar.