Många pumpbärare utnyttjar möjligheten till procentuell minskning av basdosen på sin höjd inför motion. Ofta utnyttjas möjligheten till höjning inte alls.

Men det finns många situationer i vardagen då insulinbehovet – oberoende av mat – ibland blir högre eller lägre: en hundpromenad, stress på jobbet, snabba inköp på lunchrasten, en timmes trädgårdsarbete, en dos kortison, ett par glas vin på kvällen...

Om blodsockret i sådana situationer svänger ut nedåt eller uppåt, tar många pumpbärare kolhydrater respektive ger en bolusdos för att kompensera svängningarna.

Använda ökning och minskning av basdosen

Sänkning är möjlig t.ex. vid Ökning är möjlig t.ex. vid
Sport (även barn före idrottstimmen i skolan) Förkylning
Hushållsarbete Febersjukdom
Shopping Kortare vila i sängen (vid längre tid rekommenderas en ny basdosprofil)
Trädgårdsarbete Läkemedel, t.ex. kortisonpreparat
Röja i källaren Stress/upphetsning
Flytt Skiftarbete (sömn under dagen efter ett nattskift)
Skiftarbete (nattskift) Kvinnor före eller under mens
Under en operation  
Kvinnor före och under mens (insulinbehovet kan individuellt då var högre eller lägre)  
Alkoholintag  

Ta små steg

Sänka eller höja hur mycket, när och hur länge? Insulinbehovet är alltid individuellt, så det är omöjligt att ge generella rekommendationer.

Prova ut minskningen i vardagssituationer

 • Minska först basdosen med 10 %.
 • Tänk då på att sänkningen inte ger omedelbar effekt, utan har en "ledtid": för analoginsulin en halvtimme, för normalinsulin en timme.
 • Mät blodsockret vid aktivitetens början (om du planerar sport, bör utgångsvärdet vara minst 8,3 mmol/l).
  Ligger värdet ungefär vid utgångsblodsockret? ? 10% minskning är OK.
  Har värdet fallit? ⇒ 10 minskning var för lite; prova nästa gång med 20 %.
  Har värdet stigit? ⇒ 10 % minskning var för mycket; prova nästa gång utan minskning.
 • Tänk på att sänkningen fortsätter att verka, en timme för analoginsulin och två timmar för normalinsulin.
 • Hur länge du behöver behålla minskningen beror bl.a. av aktiviteten och din allmänna kondition. Om du t.ex. tar en hundpromenad, kan du förmodligen ta bort minskningen omedelbart efteråt, men efter sport måste den hålla kvar längre, eftersom kroppen fyller på glukosdepåerna igen (muskelpåfyllningseffekten).
  När du minskar eller ökar, ska du kontrollera ditt blodsocker minst varannan timme, tills du fått tillräckligt med värden för att bedöma om den valda procentsatsen passar en bestämd situation. Se till att få råd av ditt diabetesteam om ökning och minskning av basdosen.