Mange pumpebrugere benytter sig for det meste af muligheden for at nedsætte basalraten ved sportsaktiviteter, men muligheden for at øge basalraten benyttes næsten aldrig.

Og dog er der i det daglige så mange situationer, hvor insulinbehovet – uafhængig af maden – er mindre eller større: gåtur med hunden, stress på kontoret, hurtige indkøb i middagspausen, en times havearbejde, indtagelse af kortison, to glas vin om aftenen...

Når blodsukkeret i sådanne situationer falder eller stiger, spiser mange pumpebrugere kulhydrater eller tilfører en bolus for at udjævne svingningerne.

Nedsæt basalraten i stedet for at spise

Spisning, kun med det formål at undgå hypoglykæmi ved fysisk aktivitet? Det er kontraproduktivt! Man kan undgå at indtage ekstra BE-enheder, hvis man i god tid nedsætter basalraten. Ikke kun ved sportsaktiviteter, men også ved mange andre daglige aktiviteter, som indbefatter bevægelse eller øget fysisk aktivitet.

Gør brug af muligheden for at nedsætte og øge basalraten

Reducering er mulig, f.eks. ved Øgning er mulig, f.eks. ved
Sportsudøvelse (også hos børn før der dyrkes sport i skolen) Forkølelse
Husligt arbejde Sygdom med feber
Indkøb Kortvarig sengeliggende periode (ved længere varighed anbefales en ny basalrateprofil)
Havearbejde Medicin, f.eks. indeholdende kortison
Oprydning i kælderen Stress/ophidselse
Flytning Skifteholdsarbejde (sover om dagen efter natarbejde)
Skifteholdsarbejde (natarbejde) Kvinder før og/eller efter menstruationen
Under en operation  
Kvinder før eller under menstruationen (insulinbehovet kan i denne periode være individuelt højere eller lavere)  
Alkoholindtag  

Prøv dig frem i små skridt

Hvor meget skal basalraten nedsættes eller øges, hvornår og hvor længe? Insulinbehovet er altid individuelt; det er umuligt at give generelle anbefalinger.

Prøv en reducering i hverdagssituationer

  • Nedsæt basalraten i første omgang med 10%.
  • Vær opmærksom på, at reduceringen ikke virker med det samme, men har brug for en vis "tilpasningstid": Ved analoginsulin en halv time, ved normal insulin en time.
  • Inden påbegyndelse af aktiviteter skal blodsukkeret måles (hvis man har planlagt sport, skal startblodsukkeret være mindst 8.3 mmol/l).
  • Hvis værdien ligger ca. ved startblodsukkeret? ⇒ 10% nedsættelse er ok.
  • Er værdien faldet? ⇒ 10% nedsættelse var for lidt, forsøg næste gang med 20%.
  • Er værdien steget? ⇒ 10% nedsættelse var for meget, næste gang foretages ingen nedsættelse.
  • Vær opmærksom på, at nedsættelsen virker en time endnu (analoginsulin) eller to timer (normal insulin).
  • Hvor længe du er nødt til at opretholde nedsættelsen, afhænger bl.a. af aktiviteten og din generelle træningstilstand. Hvis du f.eks. går tur med hunden, kan du højst sandsynligvis bagefter fjerne nedsættelsen igen; når du har dyrket sport skal den opretholdes længere, fordi kroppen fylder glukoselageret op igen (muskelpåfyldningseffekt).
  • Kontroller dit blodsukker hver anden time ved en nedsættelse eller forhøjelse, indtil du har fået de erfaringsværdier, du skal have for at vurdere, om den valgte procentuelle værdi passer i en bestemt situation.
  • Få rådgivning hos dit diabeteshold omkring øgning og nedsættelse af din basalrate.