Wielu użytkowników pomp w czasie ćwiczeń fizycznych korzysta tylko z tymczasowego ustawienia dawki podstawowej (które obniża tę szybkość o ustaloną wartość procentową przez określony czas) i rzadko, o ile w ogóle, korzysta z opcji podwyższania dawki podstawowej.

Niemniej jednak w ciągu dnia, niezależnie od przyjmowania pokarmów, występuje wiele okoliczności wpływających na podwyższenie lub obniżenie poziomu insuliny w organizmie, jak chociażby spacer z psem, stres w biurze, szybkie zakupy w przerwie obiadowej, godzinna praca w ogrodzie, przyjęcie kortyzonu czy dwa wieczorne kieliszki wina.

Gdy tylko poziom cukru we krwi wzrośnie lub zmaleje, wielu użytkowników pomp spożywa węglowodany lub przyjmuje bolus, aby skompensować te wahania.

Obniżenie szybkości podaży zamiast spożycia pokarmów

Spożywanie pokarmów tylko po to, by zapobiec spadkowi cukru we krwi podczas ćwiczeń? To mija się z celem! W większości przypadków konieczności spożycia produktów, które będą stanowić dodatkowe wymienniki węglowodanowe, można uniknąć dzięki wykonanemu na czas obniżeniu dawki podstawowej. Jest to przy tym pomocne nie tylko podczas wykonywania ćwiczeń, ale także przy innych codziennych czynnościach związanych z ruchem czy wzmożoną aktywnością fizyczną.

Korzystne dla organizmu obniżanie i podwyższanie dawki podstawowej

Okoliczności wymagające obniżenia dawki podstawowej: Okoliczności wymagające podwyższenia dawki podstawowej:
Uprawianie sportu (także przed zajęciami wychowania fizycznego w przypadku dzieci) Przeziębienia
Prace domowe Choroby, którym towarzyszy gorączka
Zakupy Krótkoterminowa konieczność pozostawania w łóżku (przy dłuższych okresach zaleca się utworzenie nowego profilu dawki podstawowej)
Prace w ogrodzie Leczenie farmakologiczne np. lekami zawierającymi kortyzon
Porządkowanie piwnicy Stres/pobudzenie
Przeprowadzka Praca zmianowa (sen w ciągu dnia po nocnej zmianie)
Praca zmianowa (nocna zmiana) Okres przed miesiączką lub miesiączka u kobiet
Czas trwania zabiegu chirurgicznego  
Okres przed miesiączką lub miesiączka (zależnie od organizmu kobiety zapotrzebowanie na insulinę może być wówczas wyższe lub niższe)  
Spożywanie alkoholu  

Stopniowa regulacja ustawień

Do jakiego poziomu należy podwyższać lub obniżać dawkę podstawową i na jak długo? Nie istnieje jedna, obowiązująca wszystkich zasada ze względu na osobnicze różnice w zapotrzebowaniu na insulinę.

Obniżanie dawki podstawowej w codziennych sytuacjach

 • Początkowo dawkę podstawową można obniżyć o 10%.
 • Warto pamiętać, że obniżenie szybkości podaży nie będzie odczuwalne natychmiast i wymaga przyzwyczajenia się organizmu przez 1,5–2 godziny: w przypadku analogów insuliny konieczne jest pół godziny, a w przypadku zwykłej insuliny – godzina.
 • Poziom cukru we krwi należy mierzyć przed każdą czynnością (przed ćwiczeniami poziom glikemii musi wynosić co najmniej 150 mg/dl (8,3 mmol/l)).
  Czy wartość jest zbliżona do początkowego poziomu glikemii? ⇒ dopuszczalny jest spadek o 10%.
  Czy wartość spadła? ⇒ obniżenie dawki podstawowej o 10% nie było skuteczne, więc następnym razem można wypróbować szybkość podaży niższą o 20%.
  Czy wartość wzrosła? ⇒ obniżenie dawki podstawowej o 10% było zbyt drastyczne, więc następnym razem nie należy jej zmniejszać.
 • Należy pamiętać, że obniżenie dawki podstawowej ma długofalowe następstwa: trwające godzinę w przypadku analogów insuliny i dwie godziny w przypadku zwykłej insuliny.
 • Czas, przez który należy utrzymywać niższą dawkę podstawową, zależy m.in. od rodzaju aktywności fizycznej i ogólnej kondycji organizmu. Przykładowo spacer z psem może wymagać tylko krótkotrwałego obniżenia dawki podstawowej, natomiast wykonywanie ćwiczeń – dłuższego utrzymywania niższej wartości ze względu na to, że organizm zaczyna uzupełniać wszystkie wykorzystane podczas treningu zapasy glukozy (w tym zapasy glikogenu w mięśniach).
  Przy obniżaniu lub podwyższaniu dawki podstawowej należy zawsze sprawdzać poziom cukru we krwi, aby dowiedzieć się, jaka wartość procentowa zmiany dawki podstawowej będzie właściwa w poszczególnych sytuacjach. W celu uzyskania informacji na temat obniżania i podwyższania dawki podstawowej warto zasięgnąć porady lekarza prowadzącego.