Hvor ofte bør jeg måle blodsukkeret?

Hvor ofte du bør måle avhenger av behandlingen du får. Hvis du har type 2-diabetes og behandles med oralt legemiddel og/eller insulin, eller om du injiserer insulin to ganger daglig som en del av tradisjonell diabetesbehandling, bør du snakke med legen din om detaljene rundt blodsukkerkontroll.

Hvis du injiserer insulin som en del av intensivbehandling, eller du har insulinpumpe, bør du kontrollere blodsukkernivået ditt minst 4 ganger daglig:

  • når du har stått opp/før frokost
  • før lunsj
  • før du inntar kveldsmat
  • før du legger deg/sovner

I tillegg bør du måle blodsukkernivået ditt rundt klokken 02.00 hver 2. til 4. uke, for å fastslå om det forekommer nattlige hypoglykemier.

Innledende stadium og eksepsjonelle omstendigheter

I begynnelsen bør du måle det postprandiale (etter måltid) blodsukkeret ditt ca. 1 til 2 timer etter at du har inntatt et måltid, for å fastlegge hvilken type måltidsinsulin som er riktig for deg og for å bestemme hvilke intervall som er nødvendig mellom injeksjoner og måltider, samt riktig insulindose. Verdiene som måles etter måltider kan imidlertid ikke brukes isolert sett for å kontrollere inntaket av måltidsinsulin.

Blodsukkernivået må også kontrolleres med korte mellomrom ved spesielle omstendigheter, som for eksempel hvis du mistenker hypoglykemi eller ketoacidosis, ved sykdom med feber, oppkast eller diaré, samt ved dramatiske forandringer i døgnrytmen din (f.eks. skiftarbeid, ferie i en annen tidssone).