Jak často si mám měřit hladinu krevního cukru?

Četnost měření závisí na diabetické léčbě. Pokud jste diabetik 2. typu a léčíte se ústně podávanými léky a/nebo inzulinem, nebo si dvakrát denně podáváte injekční inzulin jako součást konvenční diabetické léčby, pak byste si o podrobnostech sledování hladiny krevního cukru měli promluvit se svým ošetřovatelem či ošetřovatelkou.

Pokud inzulin berete jako součást intenzivní léčby nebo nosíte inzulinovou pumpu, měli byste hladinu krevního cukru kontrolovat alespoň 4krát denně:

  • po probuzení / před snídaní,
  • před obědem,
  • před večeří,
  • před spaním.

Kromě toho byste si hladinu krevního cukru každé 2 až 4 týdny měli změřit mezi 2. a 4. hodinou ranní, abyste zjistili, zda nedochází k nezjištěné noční hypoglykémii.

Prvotní fáze a výjimečné okolnosti

Během prvotních fází má smysl měřit hodnotu glykémie 1 až 2 hodiny po jídle. To vám umožní stanovit správný typ inzulinu, interval mezi injekcemi a jídly a rovněž správnou dávku inzulinu. Tyto hodnoty naměřené krátce po jídle však samy o sobě nelze použít ke kontrole podávání bolusového inzulinu.

Hladinu krevního cukru je třeba měřit také vždy, při podezření na hypoglykémii či ketoacidózu, během nemocí s teplotami, zvracení či průjmech a rovněž při dramatických změnách denního rytmu (např. práce na směny, dovolená v jiném časovém pásmu).