Jak předejít tvrdnutí tkání

O lipohypertrofii: tvrdnutí tkání je tuhý otok tukové tkáně a dochází k němu při časté aplikaci injekce do stejného místa - a při opakovaném použití již použitých jehel. Uvědomte si, že to může vést nejenom k nevysvětlitelnému kolísání hodnot glykémie, ale že to také může mít vliv na vstřebávání inzulinu.

Jak zabránit vzniku lipohypertrofie: existuje několik snadných možností, jak zabránit tvrdnutí tkáně: nejdůležitější je používat při každé aplikaci injekce novou jehlu k peru a po každé aplikaci měnit místo aplikace injekce. Na všechno nezvyklé také upozorněte svého lékaře.

Doporučení

Lipohypertrofie se často snáze nahmatá, než je vidět! Pravidelně kontrolujte místa, kam inzulin aplikujete.