Så här undviker du fettkuddar

Om lipohypertrofier: Fettkuddar är en gummiaktig svullnad av fettväven som uppkommer på grund av täta injektioner på samma ställe – och genom återanvändning av kanyler. Var uppmärksam på att det inte bara kan leda till oförklarliga blodglukossvängningar, utan att det även påverkar absorptionen av insulin.

Så här undviker du lipohypertrofier: Det finns ett par enkla steg för att undvika fettkuddar. Viktigast är att ta en ny pennkanyl för varje injektion och att byta injektionsställe efter varje injektion. Diskutera också alla ovanliga företeelser med ditt diabetesteam.

Rekommendation

Lipohypertrofier känns ofta lättare än de syns! Kontrollera dig regelbundet.