Níže naleznete bezpečnostní informace související s možnými riziky spojenými s použitím vašich zařízení.

mylife YpsoPump
mylife App
Dexcom G6

Bezpečnostní informace naleznete v návodu k použití na www.dexcom.com/safety-information