Nedan hittar du säkerhetsinformation kopplat till möjliga risker vid användning av dina produkter.

mylife YpsoPump
mylife App
mylife CamAPS FX

För säkerhetsinformation, se bruksanvisningen på www.camdiab.com/support

Dexcom G6

För säkerhetsinformation, se bruksanvisningen på www.dexcom.com/safety-information