Poniżej znajdziesz informacje dotyczące bezpieczeństwa związane z możliwymi zagrożeniami podczas użytkowania Twoich urządzeń.

mylife YpsoPump
mylife App
mylife CamAPS FX

Informacje na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.camdiab.com/support

Dexcom G6

Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi na stronie www.dexcom.com/safety-information